ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกียวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.กส.(บริเวณข้างคลองชลประทาน 4 R-LMC)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกียวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.กส.(บริเวณข้างคลองชลประทาน 4 R-LMC) ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...