รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน "บ้านธาตุ" หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก เป็นชื่อหมู่บ้าน "บ้านธาตุพนม" 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...