ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง พร้อมวางแผนระบายน้ำช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

    (1 ก.ย.62) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่อส. อป.พร. กำลังพลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กู้ชีพกู้ภัย ต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนทุ่งสระ ประมาณ 150 ครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือรับบริจาคสิ่งของและโรงครัวให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่วัดหอไตรปิฏการาม โดยมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 16.15 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปร่วมตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วย โดยมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม , แพทย์แผนไทย และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ มีผู้ไปรับบริการ จำนวน 218 คน โรคที่พบมาก 3 อันดับแรกคือ ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ และไตวายเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

   (31 สิงหาคม 2562)นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุโพดุล พัดบ้านเรือนพัง ที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับความ 194 หลังคาเรือน เสียหายหนัก 24 ครัวเรือน วัด ปั้มน้ำมัน เสียหาย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย จากนั้นเดินทางไปที่อำเภอห้วยผึ้ง เยี่ยมผู้ประสบภัย มีบ้านเรือนเสียหายหนัก 12 หลัง เสียหายบางส่วน 38 หลัง วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง และมอบถุงยังชีพ 58 ชุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล บ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือ

 

   (30 สิงหาคม 2562) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมทางไกลกับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อประเมินความเสียหายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล โดยตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานเลขาฯ ภายหลังการประชุมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งที่อำเภอหนองกุงศรี ได้รับความเสียหาย 2 หมู่บ้าน คือบ้านโนนศิลา หมู่ 4 และบ้านสะอาดนาดี เสียหาย รวม 194 หลังคาเรือน เสียหายหนัก 24 หลังคาเรือน ยังมีวัด ปั้มน้ำมัน เสียหายบางส่วน นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไฟฟ้าดับทั้งอำเภอ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และตำรวจภูธรหนองกุงศรี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก เทศบาลตำบลห้วยเม็กและจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทางอำเภอได้มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ที่บริเวณศาลากลางบ้าน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และรับรายงานความเสียหายเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ กำชับทุกหน่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุล

     (31 ส.ค 62) ในการประชุมติดตามสถานการณ์พายุโพดุล ที่มีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชุมทางไกลกับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์อุทกภัย พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ขึ้น
     โดยภาพรวม จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความเสียหายจำนวน 12 อำเภอ 60 ตำบล 173 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 900 ครัวเรือน ขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไว้ที่บริเวณวัดหอไตรปิฎการาม ถนนอนรรฆนาค ตำบลกาฬสินธุ์ โดยประชาชนสามารถเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด หรือหากมีน้ำท่วมสูงออกจากบ้านไม่ได้ โทร 043 -813000 สายด่วน 199 และ1132

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วน หลังได้รับผลกระทบจาก "พายุโพดุล"

   (30 สค 2562)นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ออกสำรวจความเสียหาย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หลังได้รับผลกระทบจาก "พายุโพดุล" เมิ่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงวันนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่ เปิดทางน้ำ และป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำบางพื้นที่ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการกระสอบทรายเพื่อไปกั้นทางน้ำ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายอำเภอยางตลาด เร่งสำรวจความเสียหาย จากอิทธิของพายุ โพดุล

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพบว่ามี ไร่ นา บ่อกุ้ง บ่อปลา ของเกษตรกร ในหลายตำบลที่ได้รับความผลกระทบจากอิทธิฝนของพายุ โพดุล รวมถึงถนนที่สัญจรไปมาก็รับความเสียหาย เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกติดต่อกันมาทั้งคืนประกอบกับน้ำป่าไหลหลากจากดงระแนง เบื้องต้นก็จะเร่งให้มีการระบายน้ำเข้าสู่คลองชลประทานให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเสียหาย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์