A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ผู้ประกอบการ บริษัทห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้ง QR CODE จาก Application "ไทยชนะ" ให้ประชาชนสแกน เข้า-ออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2
 
  (20 พค 2563) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวและขบวนรถชุดจุดตรวจของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 กระจายกำลังลงตรวจพื้นที่ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้างสรรพสินค้า จุดที่ 2 ร้านอาหาร จุดที่ 3 ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และจุดที่ 4 โรงแรมและสถานที่ออกกำลังกาย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้แต่ละคณะได้ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ไปทำงานที่ประเทศอินเดีย กักกันตัวครบ 14 วัน เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจได้กลับบ้าน

    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับรายงานตัว นางสาวปณิดา จันสีทา ชาวอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานร้านเสริมสวยที่ประเทศอินเดีย หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านด่านสนามบินดอนเมือง และเข้ารับการกักกันตัว ครบ 14 วัน จึงเดินทางเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนกลับภูมิลำเนา โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับ และมีญาติมารอรับเดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอนาคู

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เขื่อนลำปาว เร่งส่งน้ำนอนคลองให้เร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถจับกุ้งขายได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563

   นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เร่งส่งน้ำนอนคลองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถจับกุ้งขายได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ภาคเอกชน มอบถุงยังชีพ ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสCOVID-19

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 จำนวน 2,000 ชุด จากตัวแทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล