หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์ ออกบริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ทีม แพทย์ พยาบาล ปศุสัตว์ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระครูปริยัติพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำผู้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างนิเวศป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ค่ายลูกเสือบุรีพรมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ผลิตพบนักการตลาด จ.กาฬสินธุ์จับมือเซ็นทรัลกรุ๊ป หารือแนวทางสนับสนุนการตลาดของชุมชน

   กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะนักการตลาดจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีก และสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้เร็ว แต่ยังคงอัตลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
   ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีกหนองทึง อำเภอยางตลาด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปได้สนับสนุนการตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรม สินค้าประเภทอาหาร ที่มีศักยภาพในการผลิตและสามารถยกระดับเพื่อจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและพร้อมที่จะพัฒนาเป็น SMEs เพื่อการส่งออก เช่น ผ้าไหมแพรวา เครื่องจักสาน ปลาร้าเพชรดํา ข้าวและสินค้าแปรรูปอื่นๆ ก็ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักการตลาดเพื่อทำให้สินค้าสามารถขายได้เร็ว มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย อ.สหัสขันธ์ เป็นพื้นที่เป้าหมาย

   3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโปงลาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะและหารือในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน

   วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์ MVP ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน โดยหนังที่ได้รับรางวัลการประกวดได้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องวัฒนธรรมอีสานผ่านมุมมองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจที่จะสืบองค์ความรู้สืบไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์