กาฬสินธุ์ เชิญร่วมโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 ที่อำเภอสามชัย

   ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาด้านสายตาได้รับแว่นที่ตรงกับค่าสายตา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันในการดูแลเด็กตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
   ในวันนี้ 3 กันยายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปได้ว่าในวันที่ 18 กันยายนนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์จะได้จัดกิจกรรมตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ขึ้นที่หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุข เดินเท้าลุยน้ำเยี่ยมผู้ป่วย ในชุมชนเขตเทศบาล พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยา เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย

    (3 ก.ย.62) ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินเท้าลุยน้ำออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนทุ่งสระซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีประชาชนอาศัยอยู่บนชั้น 2 รวมทั้งมีผู้ป่วยที่เป็นทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งวันนี้ได้ออกเยี่ยมคุณตา อายุ 82 ปี ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว คุณยายที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไต และ คุณยาย วัย 80 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยไตวาย มีความพิการทางสายตา และเป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยได้ตรวจสุขภาพ จิตแพทย์พูดคุยเพื่อคลายเครียดและมอบเวชภัณฑ์ยา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

   (2 กย 2562) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งระดับน้ำได้ลดลงชาวบ้านได้เก็บกวาดทำความสะอาด นอกจากนี้ครัวเชฟจิตอาสา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยเชฟเอก เมืองนนท์และทีมงานมาปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปชุมชนทุ่งสระ หมู่บ้านไหมไทย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุพายุโพดุล มีน้ำท่วมบ้านเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150 ชุด สอบถามถึงความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ แม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วชาวบ้านที่น้ำลดลงก็จะทำความสะอาดบ้าน เก็บกวาด แต่ก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพายุที่กำลังจะมาถึง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตชด.ภาค2 ห่วงใยประชาชน ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุในพื้นที่กาฬสินธุ์

    (2 ก.ย.62) พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2, พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23, กองกับการตำรวจชายแดนที่ 21 สุรินทร์,กองกับการตำรวจชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี, กองกับการตำรวจชายแดนที่ 24 อุดรธานี พร้อมใจเป็นจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พัดถล่มในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ได้รับความเสียหาย 2 หมู่บ้าน คือบ้านโนนศิลา หมู่ 4 และบ้านสะอาดนาดี มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 200 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจำนวน 25 หลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้าระวัง 5 อำเภอ เตรียมอพยพ เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่ปลอดภัย

    ( 2 ก.ย.62) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามในประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ได้รายงานสถานการณ์ว่าขณะนี้พายุดีเปรสชั่น ได้ก่อตัวขึ้น เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ทำให้ระดับน้ำ ที่ท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นและแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง กระทบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ฆ้องชัย ร่องคำ และยางตลาด โดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่ปลอดภัย นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง 21 ชุมชน ได้รับความเดือดร้อน 1, 500 ครัวเรือน โดยมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่ 13 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งประชาชน มอบเงิน ระดมพลซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัย กรอกกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำ

    (2 ก.ย.62) พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ Local CAT ตำรวจ จิตอาสา สภ.หนองกุงศรี โดย พ.ต.อ.พุฒินันท์ อำพันธ์ ผกก.สภ.หนองกุงศรี ร่วมกับ ผู้นำส่วนท้องถิ่น อ.หนองกุงศรี ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยบ้านเรือนพังเสียหาย ที่บ้านโนนศิลา โดยได้มอบเงินให้กับ นางบุญร่วม เทพชมพู เจ้าของบ้านเลขที่ 33 ม.4 บ้านโนนศิลา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้กำลังพลจาก สภ.หนองกุงศรี ร่วมปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านเรือนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และแจ้งเตือนเตรียมขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง

   วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 2 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 232 หลังคาเรือน และมอบให้กับราษฎรหมู่ที่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 108 หลังคาเรือน รวม 340 หลังคาเรือน ในขณะเดียวกันอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหลุบได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการเร่งแจกถุงยังชีพให้ครบและจัดอาหารให้ผู้ได้รับความเสียหายทั้ง 3 มื้อ และแจกยาป้องกันรักษาโรคเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์