A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

พิมพ์ อีเมล

รายงานพิเศษ ครัวเรือนยากจนในโครงการ kalasin happiness model มีบ้าน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง

     ครัวเรือนยากจน กลุ่ม re-x-ray ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่มีทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้และยังต้องให้การสงเคราะห์ ครัวเรือนเหล่านี้จากเดิมอาศัยอยู่ในบ้านที่สภาพไม่เหลือความเป็นบ้าน ปัจจุบันส่วนราชการร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เข้าไปช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ พร้อมส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเลี้ยงครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนไทยกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเกาหลีใต้ โดยได้ผ่านการกักกันตัวครบ 14 วันแล้ว

    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัว นางสาวสายฝน แสงฤทธิ์ ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวศศิธร ดอนสามารถ นายวิทวัช หาคลัง ชาวอำเภอกมลาไสย โดยทั้ง 3 คนได้เดินทางไปทำงานที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานประกอบการปิดกิจการ จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย โดยผ่านการกักกันตัวครบ 14 วันแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนการฝึกอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

   วันที่ 22 พ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนจากครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ทยอยกลับบ้าน ชาวกาฬสินธุ์เดินทางกลับจากต่างประเทศ ช่วงวิกฤต COVID-19 รายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรม

(วันที่ 24 พ.ค. 2563) ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังวิกฤต COVID-19 ทยอยเดินทางกลับถึงบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการกักกันตัว 14 วัน จากสถานที่ที่รัฐจัดให้ พร้อมเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หากประสงค์หางานทำที่ประเทศไทย สามารถยื่นเรื่องขอมีงานทำได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ การประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุม และมีอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุตามภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล