A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรม Kick Off "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำหลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง มีการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย แผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง ขั้นตอน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งสาธิตการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนอีกด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

       

         เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมศพผู้เสียชีวิตเพื่อตรวจพิสูจน์ ให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป โดยในเบื้องต้น จังหวัดได้เตรียมวัดสำหรับการบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ไว้ที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ สำหรับศพชาวบ้านกลางดง ตำบลห้วยโพธิ์ และวัดป่าพุทธมงคล สำหรับชาวบ้านของตำบลหลุบ ด้านบรรยากาศการรับศพของผู้ประสบเหตุก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

          วันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม บ้านหัวหนอง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายประสูติ หอมบรรเทิง นายอำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลยอดแกง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล


           วันที่ 20 มีนาคม 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาพที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในจังหวัดกาฬสินธุ์

       จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือกรณีราษฎร ต.หลุบ และ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 18 คน บาดเจ็บ 29 คน โดยศูนย์ช่วยเหลือกรณีราษฎร ที่ประสบอุบัติเหตุตั้งขึ้นที่ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาอำนวยการด้วยตัวเอง เพื่อประสานการช่วยเหลือในทุกด้าน ในเบื้องต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เตรียมสถานที่สำหรับรวบรวมศพผู้เสียชีวิตไว้ที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจพิสูจน์ ให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

           วันที่ 21 มี.ค. 2561 นายจิตติ สุวรรณิก ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน คณะที่ 10 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมร่วมกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ดูงานฝายมีชีวิตที่บ้านหนองแวง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และลงพื้นที่ลำน้ำปาว บริเวณชุมชนท่าสินค้า ลงพื้นที่ชุมชนกุดโง้ง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนงาน โครงการ การพัฒนาชุมชนริมน้ำต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

            วันนี้ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.15 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561 จำนวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท ให้แก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงหาดไทย ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดสรรให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 20,000 บาท และสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สมทบทุนเพิ่ม 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)