A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวกาฬสินธุ์จำนวนมาก ร่วมทำบุตรตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จาก 9 วัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวพร้อม และเพื่อพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี 2562 โอกาสนี้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 9 วัดได้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
    โอกาสนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2562 แก่ชาวกาฬสินธุ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ดล ให้พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคนทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางปลอดภัยทุกคน รักษากฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันส่งท้ายปีเก่า ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2562 "สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเวลา 00.01 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมสวดมนต์ว่า ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ก็ขอให้ทุกคนคิดใหม่ ทำใหม่ อะไรที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมา ก็อย่าทำ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จุดตรวจสะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จุดตรวจตู้บริการตลาดหนองริวหนัง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นหลักความปลอดภัยตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  6. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน  7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกกันนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันนี้ (29 ธ.ค. 2561) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รวมทั้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนแต่ละอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายร์ และอำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอเขาวง และอำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บรวม 18 ราย (ชาย 9 ราย/หญิง 9 ราย)สาเหตุเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 12 ราย
  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวัน โดยผลการดำเนินงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีการเรียกตรวจ จำนวน 32,244 คัน ดำเนินคดี 1,929 คน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมาแล้วขับจับยึดรถ ยอดสะสมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 94 คัน รถยนต์ 39 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รวมทั้งสิ้น 134 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมสี่วันเกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 35 คน เสียชีวิต 3 คน
  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ จึงได้กำชับจุดตรวจในทุกอำเภอผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference กับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ให้ดำเนินการอย่างเข้มในวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎจราจรและการเมาแล้วขับ หากพบฝ่าฝืนให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี โดยเฉพาะหากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทันที

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกำชับให้ด่านชุมชนปฏิบัติการให้เข้มแข็งเคร่งครัดให้ระวังในถนนสายรองและถนนเชื่อมหมู่บ้านเพราะประชาชนเริ่มเดินทางถึงบ้านแล้ว และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ปรับแผนการตั้งด่านให้เข้มงวดระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 18.00-20.00 น.และเด็กเยาวชนหากพบว่าขับรถเร็ว เมาแล้วขับก็ให้กำนัน ผู้ใหญ่ตามไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
   สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ รวม 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิตเป็นผู้หญิง 1 ราย สาเหตุจากอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561 โดยในเดือนธันวาคมมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล