A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกมล (ปั้มโนนตาล) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 บริการตรวจสภาพยานพาหนะ บริการนวดผ่อนคลายให้กับประชาชนที่เดินทางไกลมีอาการเหนื่อยหล้า บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

      วันที่ 11 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเป็นวันปีใหม่ไทย ตามประเพณีอันดีงามไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

          วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ไปตามถนนบริเวณชุมชนท่าสินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

   วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสงกรานต์กาฬสินธุ์สุขใจ ประกันภัยคุ้มคุณ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยและใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัยในขณะใช้รถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์  จำนวน 50 ใบ  และมอบให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ อำเภอกมลาไสย จำนวน 50 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน สวมหมวกนิภัยทุกครั้งในขณะใช้รถเพื่อความปลอดภัย และนอกจากนั้นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ตั้งโต๊ะรับทำ พ.ร.บ.รถจักยานยนต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

         จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับรถ พร้อมให้ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

       วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามแผนปฏิบัติการโมเดล ด้านการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่โรงแรม ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้กระทำผิดทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี จำนวน 52 คน ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เห็นช่องทางในการมีอาชีพที่มั่นคง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ที่บริเวณวงเวียนโปงลาง หน้าวัดสว่างคงคา ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบริเวณที่จะจัดเวทีการแสดงหลัก ระหว่างเวลา 16.00น. ถึง 22.00น. ของวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งการจัดกิจกรรมในงานสงกรานต์ปีนี้ ททท. เลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นเป้าหมายและยังเป็นการสนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดลด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd