A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันนี้ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอหนองกุงศรี บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จาก 15 หมู่บ้านของตำบลหนองใหญ่ รวมทั้งสิ้น 200 คนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ที่บริเวณวัดแสงสุวรรณรังสรรค์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี และที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการเก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ ปัดกวาดบริเวณวัดและบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านให้สะอาดและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา และสงครามยุทธหัตถี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2135 ที่หนองสาหร่าย ระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัวด้วยความมีปรีชาสามารถ ได้ขอเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่16 มกราคม 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านโอ่งการอัญเชิญบูรพาจารย์และยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว , พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นได้แก่ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง , การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและของดี 18 อำเภอ , การจัดแสดงศาลาแห่งภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การแสดงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมยานยนต์และเครื่องเสียง , การแสดงโปงลางเยาวชน , การประกวดแข่งขันกิจกรรมผู้สูงอายุ , การประกวดผลผลิตทางการเกษตร , กิจกรรมขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ , กิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด , กิจกรรมมหรสพ 10 วัน 10 คืน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนไปทำงาน ก่อนไปโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วย โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้
    พระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครู การทำบุญตักบาตรถนนสายบุญครั้งนี้ขอให้ญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาอันดีงามทั้งหลายน้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู บูรพาจารย์ทุกท่าน ครูของโลกคือพระพุทธเจ้า ครูของแผ่นดินคือพระเจ้าแผ่นดิน ครูของลูก คือ พ่อแม่ ครูของลูกศิษย์ในโรงเรียนคือครู อาจารย์ การเคารพ บูชาครู ถือเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อ "ครู”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 15 มกราคม 2562 นางคะนึงนิจ คลศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 383 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ รวมทั้งให้เน็ตอาสาประชารัฐดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตประชารัฐ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูล ระหว่างกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐ สามารถเสนอความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล เช่น การปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร จุดบริการต่างๆในหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล