A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

 

   วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสงกรานต์กาฬสินธุ์สุขใจ ประกันภัยคุ้มคุณ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยและใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัยในขณะใช้รถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์  จำนวน 50 ใบ  และมอบให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ อำเภอกมลาไสย จำนวน 50 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน สวมหมวกนิภัยทุกครั้งในขณะใช้รถเพื่อความปลอดภัย และนอกจากนั้นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ตั้งโต๊ะรับทำ พ.ร.บ.รถจักยานยนต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ที่บริเวณวงเวียนโปงลาง หน้าวัดสว่างคงคา ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบริเวณที่จะจัดเวทีการแสดงหลัก ระหว่างเวลา 16.00น. ถึง 22.00น. ของวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งการจัดกิจกรรมในงานสงกรานต์ปีนี้ ททท. เลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นเป้าหมายและยังเป็นการสนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดลด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 6 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561โดยมี คณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำนึก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุเทพ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด มีความพร้อมและสามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง โดยประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีจัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กว่า 200 คน ร่วมพิธีและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นโบราณสถาน สมัยทวาราวดีที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ รวมจำนวน 34 รูป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

      วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 และเพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ กว่า 200 นาย ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)