A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
 
    นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอห้วยผึ้ง นายนิเทศ แก้วกิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร นางสาวภารดี ประไม พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง นำจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมกันกล่าวคำปณิธานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ร่วมกันเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ
    ทั้งนี้ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน ยังได้ร่วมกัน ทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน ณ บ้านนิคมหนองบัว อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้หมู่บ้านมีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม
   สำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินสายเชิญชวนร้านค้าสมัคร Application "ถุงเงินประชารัฐ" ทั้งจังหวัดมีร้านค้าสมัครแล้วกว่า 1,600 ร้าน นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทย และ TOT ร่วมกันออกบริการแบบ One Stop Service ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครร้านค้าร่วมสมัคร Application "ถุงเงินประชารัฐ" โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดทุ่งนาทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ Application "ถุงเงินประชารัฐ" สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่จะรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเครื่องรับชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวน 593 ร้าน และมีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแบบรับชำระเงินด้วย Mobile Application "ถุงเงินประชารัฐ" จำนวน 1,600 ร้าน เปิดให้บริการแล้ว 500 ร้าน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างทยอยเปิดให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบและนำไปสู่การ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับ เปลี่ยนการปลูกอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทาง สังคมและบังคับใช้กฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอห้วยผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น นำสมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6,11,12 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านไปไว้บ้านเรือนข้างเคียง และเรื้อเศษวัสดุที่เสียหายออกจากตัวบ้าน พร้อมประเมินความเสียหาย เพื่อเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมโดยเร่งด่วน และมอบเงินกองทุนรักษ์ห้วยผึ้งช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระครูวรธรรมธัช รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมด้วย นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปวริศ หวังพินิจกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในฯ นางสาวนฤมล วิเชียรแสน อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปลดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับกรปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หันกลับมากระทำผิดซ้ำอีก และให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัว เร่งทำความดีช่วยเหลือสังคมต่อไป
  ด้านนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังจำคุกตามกำหนดโทษที่จะได้รับต่อไปเป็นคดีความผิด ที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติด และคดีตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 มีกำหนดโทษเหลือโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ รวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 122 คน ผู้ต้องขังหญิง 13 คน ผู้ต้องกักขังชาย 22 คน และผู้ต้องกักขังหญิง 3 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล