A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยางตลาด บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอยางตลาดเข้าร่วมกว่า 200 คน กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน และการรณรงค์ลดการเผ่าอ้อย ประกอบด้วย 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย สถานีเรียนรู้การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า สถานีเรียนรู้การลดการเผา สถานีเรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตร สถานีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสถานีเรียนรู้บัญชีครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณแนวรั้วด้านข้างศูนย์ราชการ ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกต้นยางนา จำนวน 210 ต้น เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นการสนองแนวทางตามนโยบายของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งต้นยางนาเป็นไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ในด้านอื่นหลายประการ นอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งจะสร้างดอกเห็ดเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นต้นยางนาที่ปลูกในวันนี้ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้ทำการใส่เชื้อเห็ดลงไปด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งอาหารพื้นบ้านเพิ่มขึ้น พร้อมตระหนักและมองเห็นความสำคัญของต้นไม้กระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน และ อบต.หัวหิน ให้กับชาวบ้านโคกกลาง ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 33 ครอบครัว และมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เงินทุนการศึกษา สำหรับเด็กยากจน
    ที่ศาลากลางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต.หัวหิน อ.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล หัวหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็กโดยไม่คิดดอกเบี้ย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมเพื่อขับเคลื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 (Kalasin Model 2019) ทั้งนี้เพื่อเป็นหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้ครบวงจร แก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพราะจากการสำรวจในปี 2561 ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าน 10 อำเภอ เมื่อออกสำรวจอีกก็ยังพบอีก ฉะนั้นโครงการนี้จะมีแผนปฏิบัติเคาะประตู ตั้งแต่ สำรวจขึ้นทะเบียน สุนัข แมว ฉีดวัคซีน การค้นหาสัตว์สงสัย การค้นหาผู้สัมผัส ทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกข้อมูล โดยการร่วมมือในระบบ 3+1 คือ ปศุสัตว์ สาธารณสุข ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      วันที่ 16 พ.ค. 2562 ขบวนแห่ในพิธีเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนขบวนออกจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม เข้ามาภายในบริเวณโบราณสถาน พระธาตุยาคู โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จาก 18 อำเภอ นำผู้ร่วมขบวนที่มีมากกว่า 1.000 คน เข้ามาภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู ที่เต็มไปด้วยธุง 1,603 ต้น จนเรียกกันว่าทะเลธุง และมีนางรำรอโปรยดอกไม้ พร้อมกล่าวคำว่า สาธุ ไปตลอดทาง แต่ละขบวนจะมีธุงที่นำมาถวายพระธาตุยาคู จนเมื่อขบวนเดินทางเข้าสู่ภายในบริเวณงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระธาตุ กล่าวเปิดงาน พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุ พิธีทานธุง จากนั้นนางรำ 1,050 คน ที่มาจาก 18 อำเภอ ร่วมกันฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู โดยสวมเสื้อสีเหลือง ห่มสไบแพรวา ผ้านุ่งตีนแดง ทัดดอกไม้สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อีสานพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการขายไปสู่กลุ่มผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการขายไร้ พรมแดน
   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการ อบรมโครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles โครงการย่อยการส่งเสริมการตลาด ผ้าไหมแพรวา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการต่อยอดการขายผ้าไหมแพรวา ให้ลูกค้าสามารถเข้าใกล้มากขึ้น กระตุ้นยอดขายผ้า ไหมแพรวา สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน เข้าร่วมการอบรม
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่ง ทอพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ที่มีเป้าหมายการดำเนินงาน ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ตลอดห่วงโซ่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้มีสามารถอนุรักษ์สืบทอดและคุ้มครอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทสิ่งทอพื้นบ้าน และมีความสามารถในการผลิต การพัฒนานวัตกรรม การ รักษามาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอพื้นบ้าน การต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ที่บ้านคำคา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวนประมาณ 350 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยความใจ" โดยการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณรอบหมู่บ้าน ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล