A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน ร่วมพิธี และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 600 คนร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ พร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าภาพกองอุปสมบทเข้าร่วมพิธี โดยผู้ที่บรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จะไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรที่มหาเถรสมาคมกำหนด ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะเวลา 15 วัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล