A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ MOU รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมนำเสนอผลงานในระดับภาค

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคือให้บรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ยุทธศาสตร์ของ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกองค์กร /ชุมชน เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติ สถานศึกษาทุกระดับ สถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และศูนย์แห่งการเรียนรู้ โดยใช้สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านภัยสุขภาพและยาเสพติด และกำหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นรางวัลการออกร้านมัจฉากาชาดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่หอประชุม 80 พรรษา ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สวมผ้าไทย ชุดพื้นเมือง หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ห่ออาหารมารับประทานร่วมกันช่วงพักกลางวัน รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย

  ในช่วงพักกลางวัน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์ อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ. พรชัย มาหลิน รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกหน่วยงาน ทั้งที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานภายนอก ต่างสวมใส่ผ้าไทย ชุดพื้นเมือง เดินหิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ที่บรรจุอาหารจากบ้านมาร่วมรับประทาน ในช่วงพักกลางวัน ร่วมกันที่อาคารศูนย์อาหาร หลังศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับอำเภอกมลาไสยจัดพิธีประกาศนโยบายสาธารณะวาระ "กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN SMART GREEN CITY” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธาน เปิดงานการจัด พิธีประกาศนโยบายสาธารณะวาระ "กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN SMART GREEN CITY” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับอำเภอกมลาไสย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม

   วันที่ 7 มกราคม 2563 คนพิการ ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 700 คน ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ภายใต้แนวทาง "การมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ 2030" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแถลงข่าวเพื่อสรุปข้อมูลปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 20 ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 80 รองลงมาคือรถเก๋งและรถกระบะ ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง ร้อยละ 83.78 และ 16.67 ตามลำดับ ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 302,290 คัน มีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีรวม 28,980 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล