A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้กับสถานการณ์โควิด-19 "เขียวทั้งอำเภอ” เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้ทุกสถานการณ์ "เขียวทั้งอำเภอ” ที่บริเวณบ้านพักนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนปลูกผักสวนครัว อาทิ พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ต้นกะเพรา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ซึ่งในวันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกมะเขือ พริก ในแปลงผักสวนครัวด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อ.สหัสขันธ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “มีแล้วแบ่งปันช่วยผู้ป่วยติดเตียง”

   "มีแล้วแบ่งปัน” อำเภอสหัสขันธ์ มอบสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องครัว ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

    (3 มิ.ย.63) ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสยร่วมกับหน่วยงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    วันที่ 3 มิย. 63 ที่หนองน้ำปราการ หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อยโนนรัง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า พ่อค้า ประชาชน เพื่อให้ประชนชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี มีแล้วแบ่งปัน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณลานประกอบพิธี หนองพลสีแดง บ้านห้วยเตยคำ หมู่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล