ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับฟังรายงานผลความคืบหน้าโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ , ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี , การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด , การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ ๑ และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆที่นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ และจะนำปัญหาที่พบไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เครือข่าย Young Smart Farmer พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเสนอผลงานจากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสร้างแบรนด์ให้ทันการตลาดยุคใหม่
 
    วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครือข่าย Young Smart Farmer จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 275 ราย เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีเกษตรอำเภอ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและพัฒนา ผลผลิต โดยเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน พืช ปศุสัตว์ ประมง และการแปรรูปอื่น ๆ เช่น บัวสวยงาม เลี้ยงไส้เดือน หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และวันยุทธหัตถี วันที่ 18 มกราคม 2563

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม หมู่ที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 2367 (ถนนกมลาไสย – หนองแปน) ณ บริเวณลานจอดรถ โบราณสถานเมืองฟ้าแดด พระธาตุยาคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจชุด ปส.กาฬสินธุ์รวบยกแก๊งขนยาบ้าล็อตใหญ่ตะเวนส่งเครือข่ายทั่วภาคอีสาน ยึดของกลาง 228,000 เม็ด กัญชา 5 กิโลกรัม สารภาพรับจ้างขนเที่ยวละ 30,000 บาท สุดท้ายจนมุมคารีสอร์ท

   (13 ม.ค. 2563) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.ทวีรัตน์ ศรีธวัชพงศ์, พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดจับกุม ทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 228,000 เม็ด กัญชาอัดแท่ง 5 กิโลกรัม เงินสด ทองรูปพรรณ 1 เส้น บัญชีเงินฝากอีกหลายรายการ และตรวจยึดรถยนต์ จำนวน 3 คัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2562/63 โดยเกษตรกรจากอำเภอคำม่วง ชนะเลิศ ประเภทเกษตรกรรายคน ส่วนประเภทสถาบันเกษตรกร ชนะเลิศ ได้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง

    วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2562/2563 ซึ่งมีการประกวด 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายคน มีข้าวหอมมะลิส่งประกวดจำนวน 32 ตัวอย่าง และประเภทสถาบันเกษตรกร ส่งเข้าประกวดจำนวน 7 ตัวอย่าง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลปรากฏดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายคน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสวาง โอภากาส อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง รางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางค่ำ โคกลือชา อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ต.หนองผือ อ.เขาวง รางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร , รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสมศรี ศรีประไหม 27 หมู่ที่ 4 ต.หนองผือ อ. เขาวง รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัล ชมเชย นางวันที ชินโน อยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู รางวัลเงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก

   วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นผลให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยมีครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์