A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานและศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย หลังวิกฤต COVID-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

  (21 มิ.ย. 63) นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นางสาวสุนารี จักรพล ชาวอำเภอนามน นางจันทร์เพ็ญ มาลา ชาวอำเภอเมือง เดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย และนางสาวกัญญาพัฒน์ อินทร์โท่โล่ ชาวอำเภอกมลาไสย ซึ่งเดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
 
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ติวเข้ม ชรบ.ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

   วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.รุ่นที่ 1 หลักสูตรป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น ชรบ.จาก 8 อำเภอ จำนวน 100 คน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การปิดล้อมตรวจค้น การใช้อาวุธและยิงปืนด้วยกระสุนจริง การควบคุมฝูงชน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า ท่าประกอบอาวุธ และภาควิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์กลับจากมาดากัสการ์และเนเธอร์แลนด์ เดินทางกลับประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการกักกันตัว 14 วัน แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ และเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัว นายบุญเตียง บุตรวัง ชาวอำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นพนักงานบริษัททำงานที่หมู่เกาะมาดากัสการ์ และนางธัญญาสิริ ลือทองจักร ชาวอำเภอดอนจาน ทำงานรับจ้างทั่วไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน พอใจที่เห็นความสำเร็จเกิดขึ้น เตรียมขยายผลทั่วประเทศ
 
   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 สถาบัน ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน จำนวน 83 โครงการ ใน 15 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำเร็จของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล