มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  
       วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จีสิ่งเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งประกอบด้วย สมุดดินสอ และไม้บรรทัด ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จีสิ่งเกาะ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จากโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 58 แห่ง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ

  
      
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนไปทำงาน ก่อนไปโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นั่งรถอีแต๊กทักทายชาวบ้าน ชมวิถีผู้ไทพร้อมพบปะประชาชน

 

   
       ในช่วงเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้ขึ้นรถอีแต๊กหรือรถไถนาเดินตามไปยังโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อชมผ้าไหมแพรวาและจุดแสดงสินค้าผ้าไหมแพรวา จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางได้พบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกาฬสินธุ์

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการพบปะทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนไทยอยู่ดี กินดี ด้วยความยั่งยืน พร้อมนี้ได้ประกาศสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องในการหลุดพ้นปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา เรื่องน้ำ โดยจะสนับสนุนงบประมาณ 305 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน จำนวน 7 โครงการ การขยายถนนเพื่อความสะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง โดยขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,400 ล้านบาท การสนับสนุนเครื่องสาวไหม เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้ของชาวกาฬสินธุ์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5 ล้านบาท การขยายศูนย์เรียนรู้และการเชื่อมโยงทางสายไหมเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน พร้อมทั้งขอความร่วมมือคนที่อยู่อาศัยพื้นที่ห่างไกลชุมชนที่กระจายอยู่ใน พื้นที่ต่าง ๆ ให้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังประชารัฐ รวมใจต้านภัยหนาว

  
       วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวจากเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันแรกของการเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว มีผู้ร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวจำนวนมาก   

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมโครงการลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาเพื่อดูโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ลอดใต้ภูเขาไปยังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง ซึ่งทำให้ปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้กว่า 1 หมื่นไร่ โดยชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอของบประมาณ 305 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน ให้มีศักยภาพมากขึ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ GISTDA ตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งการประชุมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 22 หน่วยร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุม GISTDA จะได้มีการดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FDGS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์