ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด

  (20 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ซับน้ำตาและเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ โดยเมื่อเช้าตรู่ ของวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนราษฎรในท้องที่ บ้านสา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญมา ภูจัตตุ อายุ 70 ปี อาศัยอยู่คนเดียว เพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้มีบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย ทั้งหลังจำนวน 3 หลัง และเสียหายเล็กน้อย 1 หลัง อำเภอยางตลาด และองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ เข้าระงับเหตุ จนเพลิงสงบ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉลองสมโภช 290 ปี ถวายผ้าคลุมองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระประธานในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

   (20 ธค 62) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดป้ายอาคารสมโภช 290 ปี และนำพุทธศาสนิกชนถวายผ้าคลุมองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระประธานภายในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ในโอกาสฉลองสมโภช 290 ปี วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าอาวาส และบรรพบุรุษ จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายโคมไฟพระฤกษ์ประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แด่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์มหานิกายและธรรมยุติ นำไปจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี

   วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถวัดสว่างคงคา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี ถวายโคมไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดมหานิกายและธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2563 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 
คณะอนุกรรมการ กปช.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมสื่อสาร 11 ประเด็นสำคัญ และ 7 เรื่องเพิ่มเติม ระดับจังหวัด สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
    (18 ธ.ค. 2562) ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (กปช.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559-2564)ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมพร้อมกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดิน จังหวัด เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ธันวาคม 62 นี้ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

     วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 15:30 น. ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นกิจกรรมที่จะส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการต่าง ๆ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง

     (19 ธ.ค. 2562) ที่โรงเรียนโคกมะลิวิทยา บ้านดงหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การบริการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์