A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่าย ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ( World Blood Donor Day ) ประจำปี 2563
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวาทิช ผ่านสำแดง ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตกาฬสินธุ์ นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ประชนชน นักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปใช้ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณมุขด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง ที่ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ โดยนายเทิดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นำมามอบให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวกาฬสินธุ์เดินทางจากต่างประเทศกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 ราย

   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ดำรงธนรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ซึ่งกลับจาก สปป.ลาว และฮ่องกง โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการกักตัว (State Quarantine) ตามที่ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ตรวจสุขเบื้องต้น ไม่พบอาการป่วย และผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งญาติให้รับกลับภูมิลำเนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังมีประชาชนมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม เกี่ยวการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมร้อยดวงใจสู่ชมรมนายทหารนอกประจำการ โดยให้ชะลอหรือยกเลิกการจัดเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

   ที่ห้องดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ท.วีระพงษ์ โคตะนิวงษ์ พ.ต.เกียรติศักดิ์ ไชยคำมิ่ง ผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับประธานชมรมนายทหารนอกประจำการ รุ่นที่ 9/19 สมาชิกชมรมฯ กรณีมีประชาชนจากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ตำบลลำพาน อำเภอเมือง มาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่ามีบุคคลอ้างว่าเป็นทหารมาจำหน่ายบัตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ชื่อโครงการร่วมร้อยดวงใจสู่ชุมรมนายทหารนอกประจำการ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ในราคา 1,000 บาท บอกจะนำเงินไปช่วยเหลือทหารพิการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สร้างอาชีพ ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยเหลือคนตกงานจาก COVID-19

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริได้จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและบัณฑิตว่างงานได้มาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

พิมพ์ อีเมล