ผลการดำเนินโครงการ Show Case กาฬสินธุ์ - แม่ฮ่องสอนโมเดล

      วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลการดำเนินโครงการ Maehongson : มนต์เสน่ย์แห่งขุนเขา The Vallay Of Charm นำเสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 3 ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,413 รายการ อาทิ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การช่วยสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยอาศัยกลไกประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ การดูแลด้านสุขภาพ การสนับสนุนด้านอาชีพ การอำนวยความยุติธรรม ด้านรายได้ของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานสูงขึ้นโดยสามารถเพิ่มรายได้ให้จังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.12 และด้านการอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยโดยการใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด มีมาตรการกวาดบ้านตนเองโดยการตรวจปัสสาวะในส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ พนักงานขับรถสาธารณะ มีการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นอย่างเข้มข้น การนำผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และการรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model เป็นการบูรณาการ แผนงาน งบประมาณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในลักษณะ One plan เป็นการสานพลัง สร้างการพัฒนา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการปัดกวาด เก็บเศษขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ ดายหญ้า ถอนหญ้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สโมสร และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน โครงการอุโมงผันน้ำภูมิพัฒน์ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายเพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิบัติการขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ อบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันปล่อยขบวนรถขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์ ออกจากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกจำนวน 150 ตัน โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์จากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไปแล้ว 60 ตัน อย่างไรก็ตาม ยังเหลือขยะอิเลคทรอนิกส์ที่บ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอีกนับพันตัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นพร้อมกันจุดเทียน ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวกาฬสินธุ์อันหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวกาฬสินธุ์สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ”

   วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ” ซึ่งมียอดร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้กว่า 1,130,000 บาท เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานไว้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์