แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ กู้ภัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 วันพระ ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เป็นจำนวน 8,640.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จ.กาฬสินธุ์ สร้างฝายชะลอน้ำ

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนของบ้านยางอู้ม ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลยางอู้ม ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “วิถีกาฬสินธุ์”

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "วิถีกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจรแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์