เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และพัฒนาด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้มีอาชีพมีงานทำหลังพ้นโทษ

    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น ซึ่งเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่เรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ต้องขังจาก 9 เรือนจำ ประกอบด้วย เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำกลางอุดรธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรือนจำจังหวัดเลย เรือนจำจังหวัดสกลนคร เรือนจำจังหวัดหนองคาย เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 297 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังมีการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น อดทน อดกลั้นต่อภาวะแวดล้อม ไม่ให้กระทำผิดซ้ำ และเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้กฎหมายเบื้องต้น และมีความรู้ด้านทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯ จ.กาฬสินธุ์ 5,000 คน พัฒนาลำน้ำปาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 5,000 คน ร่วมกันพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือกลำน้ำปาวเป็นลำน้ำเฉลิมพระเกียรติ และนำจิตอาสาฯ มาร่วมกันพัฒนาเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา

     วันนี้ 19 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา ฝั่งบ้านหนองสามขา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม สะอาดตา โดยผู้มาร่วมกิจกรรมต่างได้มาร่วมกันทำความดี เสียสละส่วนตน เพื่อประโยขน์ส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิธียกเสาเอกเสาโท โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.39 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร,นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณประเพณี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาหนองทึง ได้เงิน เกือบ 5 แสนบาท

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด นำประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบทุน โครงการพัฒนาหนองทึง ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งในพื้นที่โครงการดังกล่าว จะมีการสร้างเฮือนโบราณจำนวน 8 หลัง โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ยังขาดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงได้มีการบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โดยได้ยอดเป็นเงินถึง 482,661.- บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

หน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

   วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
   ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบถุงยังชีพ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

   (16 กรกฎาคม 2562) พุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เชิญชวนทุกคนร่วมลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดเข้าพรรษา 
   ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จากนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว งดดื่มสุรา ของมึนเมา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงตลอดช่วงเข้าพรรษานี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์