A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่โครงการฝายหนองคูคด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาดูงาน รับฟังข้อมูล การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย

     วันที่ 26 มิ.ย. 2563 นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่โครงการฝายหนองคูคด ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยหนองคูคด เป็นฝายขนาดความยาว 140 เมตร กว้าง 6 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 2.5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนากลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม โดย จ.กาฬสินธุ์ เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและ การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแนวทาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์กลับจากเดนมาร์กและรัสเซีย หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน (State Quarantine) แล้ว เดินทางเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ ลดความเสี่ยง และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

     เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 มิ.ย. 63) ภายใต้การอำนวยการ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สั่งการให้ ร้อย อส. จ.กส.ที่ 1 ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่ให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนไปนั่งรับประทานในร้านได้ แต่ต้องไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเล่นดนตรี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ยุทธการฟ้าแดดสงยาง EP.2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ สร้างการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน ป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดลดลง

    ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 และมอบวัสดุ อุปกรณ์จุดตรวจ ให้กับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน /ชุมชน ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" Save Zone, No New Face นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดจากหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียม Big Cleaning Day สถานศึกษา ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
 
   (25 มิย 63) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์เจล น้ำยาทำความสะอาด face shield อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว

    นางสาวกาญจนา เขียวอ่อน ชาวอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เดินทางไปทำงานที่ร้านนวดและร้านอาหาร ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ แต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล