A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2563 ให้กับเยาวชน จำนวน 8 ทุน ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงิน 10 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยก่อนการประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์(กฟภ.) ได้มอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว "พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หอศิลป์” แหล่งเรียนรู้ บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตคนกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

     ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศิลปะภาพวาดจากศิลปินชื่อดัง ศิลปินชาวกาฬสินธุ์ ภาพวาด 3 มิติ รูปปั้นงานศิลป์ ที่สื่อออกถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งดี ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดันเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ บ้านมอดินแดง อำเภอเมือง ปลูกหญ้าสร้างรายได้ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่อำเภอกมลาไสย

   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยช่วงเช้าพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายที่บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งที่นี่มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ โดยอาศัยน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมัน ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งมีไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารของหญ้า ปล่อยใส่แปลงหญ้าทำให้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดี โดยกลุ่มผู้ปลูกหญ้านอกจากจะจำหน่าย ท่อนพันธุ์หญ้าที่แปลงปลูก ริมถนนข้างทางแล้ว ยังมีการจำหน่ายทางออนไลน์ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงาน คปภ.เชิญชวนเกษตรกรจัดทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง แบ่งเบาภาระความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด
     นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers ) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำ ปี 2563 ซึ่งสำนักงาน คปภ. จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อันจะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมลุย Big Cleaning Day สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
   (26 มิย 63) ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร Big Cleaning Day ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เตรียมรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 และเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ ที่มีการจัดรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล