A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

หญิงสาวชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานอาชีพนางแบบที่ประเทศสิงคโปร์ หลังวิกฤต COVID-19 ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน และเข้ารายงานตัว ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวอัญชลี รักใคร่ อายุ 26 ปี ซึ่งเดินทางไปทำงานกับโมเดลลิ่งไทย ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยรับงานนางแบบตามสัญญาจ้าง เมื่อครบกำหนดสัญญา และเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และผ่านการกักตัว 14 วันแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสี่สาวไทยชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทย

   นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวเมธาวดี จิตรักญาติ ชาวอำเภอเขาวง นางสาวนันธิยา แสงฤทธิ์ นางสาวสุภาพร เจริญสุข ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ และนางสาวเกศณี บุญจันทร์ ชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเดินทางไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4750/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เขื่อนลำปาว เริ่มส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ให้เร็วขึ้น จาก 1 มิ.ย. เป็น 18 พ.ค. นี้

(วันที่ 18 พ.ค. 2563 ) นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เรื่อง การส่งน้ำนอนคลองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถจับกุ้งขายได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งโครงการฯ จะเร่งเปิดน้ำให้เร็วขึ้นประมาณ 1 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แรงงานต่างด้าวพอใจสวัสดิการและค่าจ้างในช่วงสถานการณ์โควิด-19

   (18 พค 2563) ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญไอซ์ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็ง ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานและไม่สามารถกลับประเทศตนเองได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จำนวน 17 คน เป็นแรงงานสัญชาติลาว 15 คน และสัญชาติเมียนม่า 2 คน จากการสอบถามถึงความเป็นอยู่ สวัสดิการและค่าจ้างทุกคนมีความพึงพอใจ โดย นางสาวมิแง แง แรงานสัญชาติเมียนม่า ได้กล่าวว่า ตนเองมาทำงานที่โรงงานน้ำแข็งนี้ได้ 6 ปีแล้ว โดยเข้าทำงานตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ได้ค่าแรงงานวันละ 350 บาท ทางโรงงานมีบ้านพักให้ และเมื่อเจ็บป่วยก็มีห้องปฐมพยาบาล หรือหากเป็นมากก็มีรถนำส่งอนามัยหรือโรงพยาบาลซึ่งแรงงานทุกคนพอใจต่อการปฏิบัติของนายจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล