จากการดำเนินการตามมาตรการ "10 รสขม.อย่างเข้มข้น ส่งผลทำให้วันที่สามของการณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    (30 ธค 2562)ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีพลตำรวจตรี สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้รายงานว่า จากผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวนเรียกตรวจ 45,506 คัน ดำเนินคดี 4,669 คน ยอดสะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) จำนวนเรียกตรวจ 117,708 คัน ดำเนินคดี 12,994 คน และตรวจยึดรถที่กระทำความผิด ข้อหาเมาสุราขณะขับรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 98 คัน รถยนต์ 15 คัน รวม 113 คัน สะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 237 คัน รถยนต์ 44 คัน รวม 281 คัน ส่งผลทำให้ในรอบของวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 0 ครั้ง บาดเจ็บ รวม 0 ราย เสียชีวิต รวม 0 ราย ยอดสะสม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 62 มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายรณรงค์เมาไม่ขับจังหว้ดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง ง่วง เพลีย เมาไม่ขับ ลดความสูญเสีย สร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

    (29 ธ.ค. 62) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะกรรมการชุดตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลหนองสอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำปาว จุดตรวจเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จุดตรวจป้อมยามตำรวจทางหลวง อำเภอนามน และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชรบ. อปพร. ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการเรียกตรวจโดยเฉพาะด่านครอบครัวและด่านชุมชนซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563 ย้ำชัดเจน เข้มงวดตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 100%

     (28 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอกมลาไสยบริเวณจุดตรวจหลัก สะพานลำปาว หมู่ 1 ตรงข้ามวัดชัยมงคล และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลธัญญา โดยมี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ประชุมสรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

    วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การติดตามสถานการณ์ และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 4 รายและเสียชีวิต 1 รายสาเหตุจากการเมาสุรา และพาหนะที่เกิดเหตุคือ รถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามสถานการณ์วันแรก ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ดำเนินคดีมาตรการ "10 รสขม"แล้วกว่า 3,600 คน

     ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายสนั่น พงษอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์ในช่วงการรณรงค์สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2563 ซึ่งได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ครั้ง และอำเภอนาคู 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด จิตอาสาฯ ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย
   
    (27 ธค 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และ จุดตรวจเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. สาธารณสุข และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ตรวจเป่าแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ และบังคับใช้กฎหมายในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์