รวมพลังจิตอาสากาฬสินธุ์ พัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา กว่า 13,000 คน จากทั้ง 18 อำเภอ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสองข้างทาง ตลอดจนท่าสีจราจร ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มจากหลักกิโลเมตรที่ 592.5 พื้นที่รอยต่ออำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามที่ติดกับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ สิ้นสุดเขตรอยต่อจังหวัดกับจังหวัดสกลนคร หลักกิโลเมตรที่ 97 รวมระยะทาง 104.5 กิโลเมตร 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำห้วหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯ จ.กาฬสินธุ์ ทำความดี ทาสีวัดเหนือ

     ที่วัดเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาจากส่วนราชการประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กอ.รมน. และชมรมธนาคาร รวม 14 หน่วยงาน กว่า 100 คน มาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรม จิตอาสาทาสีวัดเหนือ
     โดยจิตอาสาฯ ทั้งหมดได้ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณโดยรอบโบสถ์ก่อนมีการขูดและขัด สีเดิมบริเวณกำแพงโบสถ์ เพื่อทาสีใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันทำความดี ก่อนที่ในวันที่ 28 กรกฎาคม จะได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว ปลายี่สก 50,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 68 ตัว ลงแหล่งน้ำสาธารณะหนองเรือ เนื้อที่ 230 ไร่ บ้านข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ำในชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ตะเคียน พยุง และประดู่ จำนวน 910 ต้น ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองเรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำห้วหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ สั่งระดมตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยนาข้าว หลังขาดน้ำฝนทิ้งช่วง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งเติมน้ำเข้านาข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ หลังประสบปัญหาต้นข้าวขาดน้ำนาน  
     จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงและแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีของเกษตรที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำของระบบชลประทานและนอกเขตชลประทาน หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาต้นข้าวแห้งเฉา เนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งให้การช่วยเหลือ
     ล่าสุดนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำปาวส่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง กว่า 1 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายคลองระบบส่งน้ำของชลประทาน โดยเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ สนับสนุนงบประมาณค่าน้ำมันดำเนินการสูบจนกว่าสถานการณ์จะมีฝนตกลงมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติฯ

   วันที่ 26 ก.ค. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28    กรกฎาคม 2562  ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์