A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ตามโครงการ พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน ที่อำเภอท่าคันโทและอำเภอหนองกุงศรี

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 150 ครอบครัว ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น ตามโครงการ พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ได้กลับบ้านแล้ว แรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้ หลังกักตัว 14 วัน เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

    หญิงสาวชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทำงานรับจ้างที่เกาหลีใต้ หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ได้รับการกักกันตัว 14 วัน แล้ว เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวนางสาวดาริน พ้องเสียง ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างทำสวนอยู่ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

#มาตรการคลายล็อคระยะ 3

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน และให้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5082/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสะพานเทพสุดา

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา อำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างถนน บริเวณสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ หรือเรียกกันว่าสะพานสองแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล