จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติม โดยมี ร.ท. ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมโครงการฯ มีประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรับบริการกว่า 400 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

  (2 สิงหาคม 2562)ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี ซ่อมแซมบ้านให้คนจน

นายศุภวิทย์ สีสด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักให้ครัวเรือนยากจน ที่หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า ภารกิจซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักให้ครัวเรือนยากจน ครั้งนี้ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ได้รับการดูแล เป็นการสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาและภาคประชาชน รวม 76 หน่วยงาน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เริ่มพิธีโดยถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำผู้ร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเทียนต่อให้กับผู้ร่วมพิธี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ด้วยเสียงดังกึกก้อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาลอกผักตบชวารอรับน้ำฝน

    นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และปลูกต้นไม้ ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอฆ้องชัย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หนองกุดเชือม ม.5 ต.ลำชี(ข้าง อบต.ลำชี) อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ร่วมงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองกุดเชือม มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม จำนวน 500 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ปรับยุทธการยาเสพติด เน้นการบำบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แสดงความยินดีแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ มอบโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นต่อต้านการทุจริต และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด พร้อมปรับยุทธการยาเสพติดใหม่ เน้นการบำบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม 
   วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ก่อนวาระการประชุม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 (HA ยาเสพติด) ปี 2562 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลคำม่วง โรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลหนองกุงศรี และโรงพยาบาลห้วยเม็ก นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 4 ราย ๆ ละ 30,000 บาท มอบโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นต่อต้านการทุจริต ให้แก่นายธนรรชน พหลทัพ ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนของชาติส่งเสริมให้สังคมยึดมั่นในค่านิยม การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ ทำความดี พัฒนาสวนสาธารณะ

   จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำความดี พัฒนาสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1,500 คน ร่วมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือกสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มาร่วมพิธี พร้อมร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ สำหรับสวนสาธารณะกุดน้ำกินแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำโบราณของ จ.กาฬสินธุ์ มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี  ซึ่งน้ำในกุดน้ำกิน ได้ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์