ลดรายจ่าย ด้วยวิถีพอเพียง หมอ พยาบาล ชวนผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เกี่ยวข้าวอินทรีย์

          ( 20 พฤศจิกายน 2562) ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลร่องคำ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กับ นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ คุณหมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสาอำเภอร่องคำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอิ่มใจ ที่ทุกคนได้มาทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุพิการไม่มีผู้ดูแล ในพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอร่องคำ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่นางจันทร์ ระดาเสริฐ อายุ 87 ปี ผู้พิการและติดเตียง ขาขาด ไม่มีผู้ดูแล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 ม.10 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้อำเภอดอนจาน

   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายนางสาวอรทัย โยธารส ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอนดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและข้าวของเครื่องใช้ ที่จำเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาชาดกาฬสินธุ์ เยี่ยมปลอบขวัญ ซับน้ำตา ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ที่อำเภอหนองกุงศรี

    (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนหัวหน้าสำรักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกเยี่ยม ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ ซับน้ำตา และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น แก่ครอบครัวของ นางวงเดือน ศรีลาพัฒน์ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 9 ม.6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี ที่ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่อำเภอร่องคำ

   วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 38,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอร่องคำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางการทำงานให้กับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และกลุ่มเกษตรกรอำเภอห้วยเม็ก

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอห้วยเม็ก พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักบ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์