ชาวผู้ไทเขาวงร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม”

    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำแต่งชุดผู้ไท ร่วมงาน เมื่อคืนที่ผ่านมา

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไท เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 "ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช้อป ใช้ OTOP” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามชัยเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสามชัย และอำเภอใกล้เคียง ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสามชัยมาช้านาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวว่า ภายในงานได้จัดขบวนแห่สักการะศาลหลักเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอสามชัย คือ อบต.หนองช้าง, อบต.สำราญ, อบต.คำสร้างเที่ยง และ อบต.สำราญใต้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ Big cleaning เรือนจำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ให้กำลังใจผู้ต้องขัง ทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 23 พ.ย 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big cleaning เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง ชั้นดี ร่วมกิจกรรมด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างโรงเรือนด้านนอก ทาสีไม้กั้นประตูทางเข้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และกวาดถนน บริเวณเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการฝึกประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขัง อาทิ งานปั้น งานช่างไม้ งานแกะสลัก การทำขนมไทย การเล่นดนตรี เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทานข้าวเที่ยง "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ลดการใช้พลาสติกและโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการพบปะพูดคุยสนทนาของหน่วยงานราชการ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทานอาหารเที่ยง ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ที่โรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ทุกต่างพากันสวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถือปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า บรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ยึดหลักการทำงานตามแนวทาง มท.1 "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจ และความผาสุกให้กับประชาชน"

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์