A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าไม่ให้ลุกลามในพื้นที่
 
   (วันที่ 19 กพ 63 )ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นำเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานและการรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเปิด"ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า”
 
   ที่วัดกกต้องกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัย"การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบผลงานวิจัยคืนสู่ชุมชน ให้กับนายสาริกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า เพื่อนำผลงานไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯกาฬสินธุ์ ทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ ตัดหญ้ากิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองส่งน้ำ จุดบ้านดงเมือง (คูคลองส่งน้ำด้านข้างห้างโกลบอลเฮ้าส์) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปถึงผู้ใช้น้ำปลายทางได้โดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน
        
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย หรือ Open house kamalasai school 2020 จัดขึ้นที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียนและครูในรอบปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563" โดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รณรงค์ ให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด 19

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 หรือกาฬสินธุ์ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
         (13 กุมภาพันธ์ 63) พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 จัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำงานที่ปลอดจากการประสบอันตราย ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล