A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ สนธิกำลังสามฝ่าย ปอกครอง ทหาร ตำรวจ กว่า 200 นาย จู่โจมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 12 เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน 5 ตำบลในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 คน ของกลางยาบ้า 51 เม็ด เงินสด 26,000 บาท อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย 2 คน เสพ 6 คน และมีปืนในครอบครอง 1 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

        นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 เดิม (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่พบปะเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดอาหารปลอดภัย (Green Market) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามนโนบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรผ่านเกณฑ์รับรองอาหารปลอดภัย KS. Kalasin food safety ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 22 ร้าน มาจำหน่ายอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

         ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้า แดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราทานน้ำสรงพระธาตุยาคูเป็นปีแรก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

         วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่พบชาวตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการของประชน จากการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจากการจัดประชาคมของชาวตำบลเหล่าอ้อย พบว่าสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องอันดับหนึ่ง คือ เรื่องถนน อันดับต่อมา คือ เรื่องไฟฟ้า เรื่องน้ำใช้ เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และเรื่องยาเสพติด ตามลำดับ  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี รอง ผบช.กกล.รส.กาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ของ สภ.คำม่วง ซึ่งได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างร่วมกันของ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  จับกุมเครือข่ายยาบ้า 2 ราย ของกลางยาบ้า 51 เม็ด กัญชาแห้ง 1 ห่อ ธนบัตรไทยปลอม ฉบับละ 1,000.- บาท จำนวน 180 ฉบับ เป็นเงิน 180,000.-บาท และลูกกระสุนปืนขนาด .38 มม. จำนวน 2 นัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล