จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดงานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

บรรยากาศของขบวนแห่ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดง แสง สี เสียง ชุดมาฆปูรมี ทาวรวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง และการรำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย และนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น รวมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 และนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System-VCS) จากกระทรวงมหาดไทย มาจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ตามมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ควบคุมการเผาวัสดุ การเกษตรในที่โล่อย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการ
 
    วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
 
    วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ.2563-2564 โดยมีพระครูภัทรคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    (23 ม.ค.63) วันนี้ เวลา 09.30 น. นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง และอำเภอยางตลาด อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2506 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เขื่อนลำปาวสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตร โดยมีความจุประมาณ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2562
 
   วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง โตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.มหาสารคาม เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ จินตคณิต, งานศิลปะ, งานประดิษฐ์, การตีโปงลาง ตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียน ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัตดุเหลือใช้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนและภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกสารของชาติ ทรงพระปรีชาสามารถในการกรีฑาทัพออกทำศึกสงคราม ทรงผดุงความเป็นไทย ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคูในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์