A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งก่อนเข้าร่วมพิธี ได้มีการจัดมาตรการคัดกรอง วัดไข้และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อร่วมป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน
 
   วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสิงห์เหนือ เห็มสมัคร รองนายกเทศมนตรีตำบลดงลิง นางสาวพัชรินทร์ ตุระซอง ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดงลิง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 7 ได้รับความเสียหาย 35 หลังคาเรือน หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย 21 หลังคาเรือน หมู่ที่ 12 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 40 หลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อรณรงค์ปลูกผักสวนครัวและเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

    วันที่ 21 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่วัดชัยวนาราม บ้านคำเจริญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 อำเภอ กิจกรรมลงแขก เอามื้อ สามัคคี ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ลงแปลงเรียนรู้ลงมือทำจริง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
  วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดชัยมงคล อำเภอกมลาไสย เนื่องในวันจักรี

    วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่วัดชัยมงคล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดชัยมงคล ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

    วันที่ 6 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากคณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำนึก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมพิธีและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพร้อมจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 2 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด- 19 ที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นน้ำตามพื้นคอนกรีตบริเวณสถานีขนส่งที่นั่งพักผู้โดยสาร แล้วโรยผงซักผ้า เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานได้ทำการกวาด ถู ทำความสะอาด เสร็จแล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด- 19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...