A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกัลยาณมิตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

             วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่อำเภอเขาวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคุ้มเก่า ม.18 ต.คุ้มเก่า  รั้วลวดหนามและฝายลำพะยัง (วังขี้ช้าง) บ้านกุดตอแก่น ม.10 ต.คุ้มเก่า  โครงการอุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อเตรียมการจัดทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่"ฮักแพง แบ่งปัน" ที่บ้านแดนสามัคคี ม.13 ต.คุ้มเก่า เพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอฆ้องชัย ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคราชการ ภาคเอกชน และมวลชนจิตอาสาฯ ตำบลลำชี จำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันกรอกดินใส่กระสอบเพื่อเสริมความแข็งแรง มั่นคงให้กับพนังดินหน้าสถานีโรงสูบน้ำกุดขี้นาค ม.7 บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัยและออกตรวจความมั่นคงของพนังดินตลอดแนว 22 กม.ในเขตรับผิดชอบอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ในการรองรับปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณถนนไดโนโรด (dino road) อ.สหัสขันธ์ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการวิถีบุญ วิถีธรรม นุ่งซิ่นนั่งสาดตักบาตร 9 วัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงาน โดยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้ ก็เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันในจังหวัดกาฬสินธุ์ 31 ชนิดกีฬา และอีก 4 ชนิดกีฬาได้ขอความร่วมมือจังหวัดมีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นในภาคร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องจากไม่มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 8,600 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ด.ญ.ทิพวรรณ บุญโสดา นักเรียนชั้น ป.4 และ ด.ญ.ดวงพร บุญโสดา นักเรียนชั้น ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 2 หนูน้อยจิตอาสาน้อยในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะที่ทำหน้าจิตอาสาเก็บขยะบริเวณเต็นท์พักคอย หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บเงินที่มีผู้ทำตกหล่น ได้จำนวน 100 บาท จึงไปแจ้งคุณแม่ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ประกาศหาเจ้าของ เมื่อ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบเรื่องจึงมอบเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ให้เป็นรางวัลในการกระทำความดี แต่หนูน้อยจิตอาสาได้ปฏิเสธไม่ขอรับรางวัลโดยบอกว่าอยากจะทำความดีเพื่อเป็นการถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งการกระทำดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับยกย่อง เห็นควรประกาศเกียรติคุณเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และนำไปเป็นแบบอย่างในการกระทำความดีต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธีพร้อมกันประกอบพิธีเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์ บรรจุในพระโกศและถุงผ้าบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ จำนวน ๘ ถุง เพื่ออัญเชิญไปยัง วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในเวลา 08.00 น. โดยมีพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ จากนั้นได้อัญเชิญพระโกศและถุงผ้าบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าวัดชัยมงคล ลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย เป็นอัญเสร็จพิธี โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...