A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตำบลนาดี ซึ่งมีสมาชิก 82 ราย พื้นที่ปลูก 369 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกวาดชำระล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563

   วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน สถานศึกษา ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

เนื้อหาอื่นๆ...