A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณแก่งดอนกลาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     วันนี้ (27 ก.ค. 63) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ก่อนนำผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันออกกำลังกาย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาร่วมกิจกรรม ทุกคนสวมหน้ากากก่อนเริ่ม เดิน-วิ่ง และเริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมเดิน-วิ่ง ที่ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง ไปตามถนน บริเวณสันเขื่อนลำปาวท่ามกลางวิวทะเลธุงสองข้างทาง เพื่อให้สัมผัสกับบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเขื่อนลำปาว ก่อนจะวกกลับเข้ามาบริเวณ เส้นชัย รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลา รวม 700,000 ตัว ลงในเขื่อนลำปาว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์" เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น คงอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการและวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวบรวมข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
    (10 ก.ค.63)ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 7 นายพีระเพชร ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 10 นางบุญรื่น ศรีธเรศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายนิรมิต สุจารี กรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นการมาติดตามและศึกษาดูงาน เรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก "ที่ดิน" เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563
          ที่ศาลาการเปรียญ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...