A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   วันนี้ (5 พ.ค. 63) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานระดับจังหวัด แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2-3

    วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่บริเวณสถานที่ดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จุดสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยไซร้ บ้านขาม หมู่ 3 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พ.ท.ภูมินรินทร์ สุขเสพ หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินผล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปศุสัตว์กาฬสินธุ์ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดรณรงค์ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า

    วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักสาธารณสุขฯ อำเภอและเทศบาลตำบลหลักเมือง ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่วัดบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขมารับบริการจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

    วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 6 ราย และได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังได้รับความเสียหายจำนวน 715 หลังคาเรือน

    วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้กำลังใจและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ได้รับความเสียหายจำนวนมากรวม 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับเสียหายจำนวน 715 หลังคาเรือน เสียหายหนักรวม 73 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วนจำนวน 642 หลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 จิตอาสาพระราชทาน ซ่อมแซมบ้านเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 26 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก และนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านของชาวบ้านตำบลห้วยเม็ก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาคูคลอง สวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ความดี ด้วยหัวใจ" และประชาชนทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการ ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บผักตบชวา เก็บกวาดขยะมูลฝอย ที่ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งก่อนเข้าร่วมพิธี ได้มีการจัดมาตรการคัดกรอง วัดไข้และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อร่วมป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...