วันที่ 13 ธันวาคม 2562 พ.อ.พรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพิสูจน์การอยู่อาศัย ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยใช้พื้นที่ศาลาประชาคม บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีราษฎรขอใช้พื้นที่ป่า จำนวน 694 ราย จำนวน 960 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ เนื้อที่ 5,433 ไร่

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และส่วนราชการในพื้นที่จัดขึ้นที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย โดยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (11 ธค 62) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป้าหมายที่ชัดเจน และได้มีการเสวนาในหัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนแผนงานตำบลขับขี่ปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นพลังทางสังคมร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยการอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีเยาวชนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นามน กมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   สมาคมสงเสริมธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนยกระดับสินค้า OTOP เปิดตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดนัดประชารัฐบ้านโฮม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ฟินจุใจ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562
   ที่สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านโฮม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดประชารัฐบ้านโฮม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" เพื่อเตรียมพร้อม ซักซ้อม มอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยจะมีการจัดเป็นตลาดโบราณ ชวนแต่งกายย้อนยุคถ่ายภาพกับเฮือนอีสาน มุมทะเลธุง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกิน ของใช้ ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้น 255 หน่วยงาน สำหรับโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...