นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมโครงการลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาเพื่อดูโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ลอดใต้ภูเขาไปยังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง ซึ่งทำให้ปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้กว่า 1 หมื่นไร่ โดยชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอของบประมาณ 305 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน ให้มีศักยภาพมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกาฬสินธุ์

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการพบปะทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนไทยอยู่ดี กินดี ด้วยความยั่งยืน พร้อมนี้ได้ประกาศสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องในการหลุดพ้นปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา เรื่องน้ำ โดยจะสนับสนุนงบประมาณ 305 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน จำนวน 7 โครงการ การขยายถนนเพื่อความสะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง โดยขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,400 ล้านบาท การสนับสนุนเครื่องสาวไหม เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้ของชาวกาฬสินธุ์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5 ล้านบาท การขยายศูนย์เรียนรู้และการเชื่อมโยงทางสายไหมเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน พร้อมทั้งขอความร่วมมือคนที่อยู่อาศัยพื้นที่ห่างไกลชุมชนที่กระจายอยู่ใน พื้นที่ต่าง ๆ ให้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ GISTDA ตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งการประชุมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 22 หน่วยร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุม GISTDA จะได้มีการดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FDGS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต" ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการรณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณแก่งดอกกลาง

     
 
     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสมัครหน้างานในระหว่างเวลา 05.00 น. – 06.00 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท โดยมีนายพลานุภาพ ธนพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกุดจิก ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ


     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงกาตลาดประชารัฐว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวน 1,129 ราย แยกเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 673 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 817 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 374 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 49 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 129 ตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 77 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 59 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีตั้งวิมานพระพรหม พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 29 หน่วยงาน เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากร ของส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดย้ายเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...