A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินไปท่องเที่ยวและลงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ขึ้น เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน , บริการข้อมูลทางหลวง ,ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 05.30 น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากพระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหารตำรวจ พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ขบวนเชิญคนโทน้ำเดินผ่าน ผู้ร่วมพิธีแสดงความเคารพ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เชิญคนโทน้ำขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้ เพื่อเดินทางไปยังจุดรวมพลที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 8 จังหวัด ก่อนจะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดรวมพลคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเคลื่อนเข้าสู่ปลายทางที่กระทรวงมหาดไทยในวันเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

       วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งได้มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใจกลางกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายแด่พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการเจ้าคณะภาค 8 พระราชศีลโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ เจิมใบพลูและถวายแด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท แล้วปิดฝาให้สนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 30 รูป เวลา 12.00 น. พราหมณ์บัณฑิตทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อวักแว่นเวียนเทียน เข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก ส่งต่อให้กับผู้ที่อยู่ด้านซ้ายมือจนถึงคนสุดท้าย จึงส่งแว่นเวียนเทียนให้กับพราหมณ์บัณฑิต เป็นอันเสร็จพิธี ก่อนที่ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 05.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (8 เม.ย62) ที่พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากใจกลางกุดน้ำกิน โดยเวลา 16.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวย พราหมณ์บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน เดินเข้าภายในพระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระสงฆ์ให้ศีล พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำน้ำอภิเษกพร้อมจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ฤกษ์เวลา 17.10 น. พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร และนั่งเจริญจิตภาวนา อธิฐานจิต จนถึงเวลา 22.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายในบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7 ประเภทงาน ก่อนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทาน ให้จังหวัดละ 1,000 ชุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

            วันนี้ (6 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณ ใจกลาง "กุดน้ำกิน" โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำจุดหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จากนั้นเดินไปยังโต๊ะบวงสรวง เพื่อจุดธูปเทียนบูชาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง บูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ โดยฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณใจกลางกุดน้ำกิน เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หยิบที่ตักน้ำ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร เสร็จแล้วส่งที่ตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาคร แล้วห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว แล้วเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เดินไปขึ้นรถ ขบวนดุริยางค์ ผู้ถือธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาล ทหารตำรวจ ข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมขบวนเดินเท้า ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ไปยังวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  เมื่อถึงบริเวณพิธี เจ้าหน้าที่ นำขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เข้าไปภายในพระอุโบสถ แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วางประจำจุดเพื่อรอทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 พร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 2562 ก่อนนำน้ำอภิเษกจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรวมกับ น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ในวันที่ 10 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...