วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้ร่วมประชุม กับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม โครงการ ยุวชนอาสา เพื่อระดมความคิดและวางแนวทางในการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ของเยาวชนอาสา จาก 9 มหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน พร้อมสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง โดยมอบให้กับราษฏร อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1,000 ผืน อำเภอคำม่วง 1,000 ผืน และ อำเภอสามชัย 500 ผืน
โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายอำเภอคำม่วง นายอำเภอสามชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 15 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมผู้ติดตามและสื่อมวลชน ลงพื้นที่พบปะประชาชนอาสาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบบูรณาการในพื้นที่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด และพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตำบลบัวบาน ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ พ.อ.พรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์(ฝ่ายทหาร) พร้อมกำลังพล เป็นผู้แทน รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแกเปะ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (14 ธ.ค. 62) ภายในบริเวณลานบุญ ลานวัฒนธรรม บ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชาวชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ได้ร่วมกันจัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้ชื่องานว่า "ลานบุญ ลานวัฒนธรรม นำฮอยผู้เฒ่า" มีชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ต่างสวมใส่ชุดพื้นบ้าน นุ่งซิ่น นั่งสาด มาตักบาตรยามเช้ากันเป็นจำนวนมาก โดยมีนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ มาร่วมตักบาตรกับชาวบ้านด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 13 ธันวาคม 2562 พ.อ.พรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพิสูจน์การอยู่อาศัย ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยใช้พื้นที่ศาลาประชาคม บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีราษฎรขอใช้พื้นที่ป่า จำนวน 694 ราย จำนวน 960 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ เนื้อที่ 5,433 ไร่

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และส่วนราชการในพื้นที่จัดขึ้นที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย โดยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...