A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อสร้างเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้เกิดเชิงประจักษ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 219 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่กับคนปกติได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีมาฆปูรมี โดยภายในงานมีประประดับประดา "ธุง"รอบองค์พระธาตุยาคูอย่างสวยงาม และร่วมกันถวาย "ธุง” เป็นพุทธบูชา ขบวนแห่พานบายศรีและเครื่องถวายสักการะพระธาตุยาคูขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย จำนวน 10 ขบวน พร้อมนี้ชาวบ้านกว่า 840 คน ได้แต่งกายชุดพื้นบ้าน รำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 750 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายก เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้รับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเบื้องต้น เงินสด จำนวน 1,124,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น น้ำตาลทราย 500 กก. หม้อหุงข้าว จำนวน 44 ใบ ตู้เย็น 2 หลัง กระติกน้ำร้อน 2 ใบ จักรยาน 1 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาล ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ความก้าวหน้า ปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เสร็จแล้วก็ได้มอบถุงของขวัญให้แก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารและเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ เสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยที่สูงอายุก่อนเดินทางกลับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย และโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเทสโก้ โลตัส มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมแสดงเจตนารมย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 หน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ รวมถึง “เทสโก้ โลตัส” ที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ความสำคัญต่อนโยบายเร่งด่วน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาล จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...