A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-13 เม.ย.62 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวในที่ประชุมและกำชับทุกอำเภอให้คุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุตามด่านหลัก ด่านชุมชน เพราะในวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัวจะมีการเคลื่อนย้ายไปรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือ จึงขอให้ระวังในถนนสายรองตามหมู่บ้านชุมชน ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเมื่อให้พรแล้วก็ขอความร่วมมือให้เตือนบุตรหลานหรือห้ามขับรถในขณะเมาสุรา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (14 เม.ย 62) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ อำเภอนาคู อำเภอเขาวง และอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 5 จุด เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข ท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบริเวณด่านชุมชน เพื่อไม่ให้คนที่มีความเสี่ยงเช่น เมา ง่วง ออกจากพื้นที่แล้วอาจไปก่อเหตุ ที่เป็นอันตรายได้ เป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก 
ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยใช้ชื่องานในปีนี้ว่า "สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก" พร้อมด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
    งานสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก จัดที่บริเวณถนนข้าวก่ำ แหล่งเล่นน้ำของคนเมืองกาฬสินธุ์ ที่ทุกปีจะมีผู้คนมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน เริ่มด้วยขบวนแห่พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ ขบวนแห่พระพทธรูปประจำคุ้มวัดทั้ง 9 คุ้มวัด โดยเคลื่อนออกจาก สนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำพระ อีกทั้งยังได้ร่วมกันสรงน้ำอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในขบวนแห่ปีนี้ยังพิเศษด้วยพาเหรดปลาร้าคาร์นิวัลที่มาจากทั่วภาคอีสาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กราบนิมนต์พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวบรรจง จงสมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล เจริญภาวนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 12 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีผลการดำเนินงานดังนี้ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม” (1 ร 2 ส 3 ข 4 ม) จำนวนเรียกตรวจ 27,404 คัน ดำเนินคดี 3,018 คน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 " เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 29 คัน รถยนต์ 7 คัน รวม 36 คัน เมาแล้วขับจับกุม 33 ราย ซึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (12 เม.ย 62) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจสะพานปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่มีประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้าน และเดินทางไปค้าขายในตัวเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยจากการรายงานการปฏิบัติงานพบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ ได้ดำเนินคดีเมาแล้วขับ 4 ราย จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมจุดตรวจบ้านท่าสามัคคี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตรวจเข้มความพร้อมคนขับ และสภาพรถ ต้องพร้อมเพื่อส่งผู้โดยสารไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวอย่างปลอดภัย 
     ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ และรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดในการเที่ยวสงกรานต์ พักผ่อนกับครอบครัวโดยนายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดช่วง 7 วันอันตราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...