A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

  วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน เตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร "ความสำเร็จในทศวรรษแรก สู่ความร่วมมือในอนาคต” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และสปป.ลาว , นิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์เครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงพืชพรรณโบราณ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ นิทรรศการเรื่องดาวหาง จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ และนิทรรศการการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , กิจกรรม Workshop ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ เรื่องบรรพชีวินวิทยา และวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่น และศิลปะ , กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของกาฬสินธุ์ เยือนแหล่งไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และการจัดแสดงสินค้า ของดี ของเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (23 เม.ย.62) ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.จอส.จังหวัด) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มีการประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของจิตอาสา โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.ญ.) ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน และในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการทหารในพื้นที่ เป็นหัวหน้าชุดอาสาพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 23 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชนในระดับจังหวัด ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี นำส่วนราชการในระดับอำเภอ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2562 ณ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 3 อำเภอหนองกุงศรี โดยนำการให้บริการประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นวดแผนไทย และบริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ จำนวน 60 ชุด สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว บริการตัดผมฟรี แจกต้นกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้นพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์มหาชนก มะม่วงแก้วขมิ้น การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมชุมชน และการบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   จากเหตุพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเสียหาย มีบ้านเรือนราษฎร เสียหายหนัก 53 ครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ ซ่อมแซมบ้านเรือน มอบสิ่งของ ให้กำลังใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
   โดยในวันที่ 22 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำจิตอาสา ลงพื้นที่อำเภอกมลาไสย ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน ให้กับราษฎร ซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายหนัก 17 หลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพวงเพ็ญ จันทร์เพชร ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ อำเภอกมลาไสย โดยมีจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ร่วมให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 
  โดยเมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนาคู อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร จิตอาสา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่วัดเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ"ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญแด่พระครูสุนทรธรรมประพุทธ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี ฉกาจ ประสงค์ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมหารือและตรวจพื้นที่เตรียมรับการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...