วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เขตละ 50 คน รวม 250 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมอาหารในโรงเรียน (เลี้ยงไก่นอกคอก) โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ลงนามร่วมกับ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทกลุ่มเซนทรัล นางเมทินี นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารการจัดซื้อ ห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำข้อตกลงเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมอาหารในโรงเรียนส่งไข่ไก่ที่เหลือจากการทำอาหารกลางวัน และการจำหน่ายในชุมชน ส่งขายกับห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการเพิ่มรายได้ให้นักเรียนและโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้่การผลิตไข่ไก่นั้นต้องเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลเหนือ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 7,649.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (วันที่ 25 มกราคม 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครสมาชิก กอช.

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งวันคนพิการสากลในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ "เสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave no one behind) โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 700 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่ เกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ และหน่วยงานสนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานคนพิการ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการและการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 24 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรั๙การที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการออกหน่วยรณงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนจำนวนมากมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสนัข แมว แจกจ่ายยาบำรุงสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์ และเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากใครเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย รักษาไม่หายแต่เราสามารถป้องกันได้ โดยการนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นที่เป็นพาหะนำโรคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทศบาล อบต.ทุกแห่ง หรือที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเอง บุตรหลาน เพื่อนบ้าน และสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...