A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ข้าราชการ องค์กรเอกชน เยาวชน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ตามโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นมะหาดต้นไม้ประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเบญจพรรณชนิดต่าง ๆ รวม 1,500 ต้น ในพื้นที่ 8 ไร่ โดยพันธุ์ไม้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันทาสีจราจร ขาว-ดำ , ขาว-แดง ที่บริเวณขอบฟุตบาทและที่บริเวณขอบเกาะกลางถนน ให้เห็นเด่นชัดและสวยงาม รวมทั้งได้ร่วมกันฉีดน้ำล้างถนนและกวาดทำความสะอาดถนนถีนานนท์จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จรวมระยะทาง 1 กิโลเมตรให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า ดายหญ้า บริเวณสวนหย่อมเกาะกลางถนน บริเวณฟุตบาทถนนถีนานนท์ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และสมพระเกียรติ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดความร่มรื่น ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกอำเภอในวันนี้ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณองค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการจัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 มีการประดับธุงกว่า 1,603 ต้น ถือว่าเป็นทะเลธุง และได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (วันที่ 18 พฤษภาคม 2562) ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานน้ำสรงพระธาตุยาคูให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นปีที่ 2 มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ ได้เคลื่อนเข้ามา ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู ตามมาด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า นายอำเภอ และพสกนิกรทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อถึงบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุยาคู ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุยาคู จากนั้นนางรำกว่า 1,000 คนได้รำบวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกันแห่ผ้า ห่มพระธาตุ ด้วยการเวียนรอบองค์พระธาตุ 3 รอบ แล้วห่มองค์พระธาตุยาคู ทั้งนี้ ในช่วงค่ำจะเป็นพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุยาคู และ การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา งานวิสาขปุณณมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ท่ามกลางทะเลธุง นับพันต้น โดยนำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นประเพณีที่ชาวพุทธ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ และให้สัญญาณปล่อยตัว เดินวิ่งสมาธิวิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดขึ้นที่แก่งดอนกลาง พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถนำการปฏิบัติสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา รักษาศีล 5 ร่วมสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ สมทบทุนสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า คัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นการคัดสรรสินค้า โอทอป สำหรับไปคัดสรรคุณภาพรวมกันทั้งประเทศ เพื่อยกระดับผลิตภัณ์ในระดับดาวต่างๆ โดยกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดสรรต่อเนื่องจากผู้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป เป็นประจำทุก 2 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 2,330 ราย/กลุ่ม จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,624 ผลิตภัณฑ์ และในการคัดสรรปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร จำนวน 531 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะผ่านการคัดสรรฯในระดับ 4-5 ดาว จำนวน 199 ผลิตภัณฑ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สินค้าโอทอปเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าของชุมชน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ที่ผ่านมาแม้สินค้าบางตัวจะไม่ได้ระดับ 4-5 ดาว ก็สามารถจำหน่ายได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นเราต้องไม่หยุดในการพัฒนาโดยใช้ของที่มีอยู่มาศึกษาหาจุดด้อยในการแก้ไขจุดเด่นที่ต้องเพิ่มเติม ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และตามหลักวิชาการ มองความต้องการของตลาดเป็นหลัก เมื่อเราผลิตสินค้าแล้ว สามารถขายได้ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวและชุมชนจึงจะเป็นสุดยอดโอทอปอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยางตลาด บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอยางตลาดเข้าร่วมกว่า 200 คน กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน และการรณรงค์ลดการเผ่าอ้อย ประกอบด้วย 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย สถานีเรียนรู้การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า สถานีเรียนรู้การลดการเผา สถานีเรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตร สถานีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสถานีเรียนรู้บัญชีครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...