จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ใส่เสื้อสีชมพู ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์

         วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกบริการตรวจรักษาฟรี และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนสมสอาดพิทยาสรรพ์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด ให้การต้อนรับ

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ข้าราชการ ประชาชนจากอำเภอนามน และจากจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง เหลืองปรีดียาธร ชมพูพันธุ์ทิพย์ เสลา อินทนิล คูน และยางนา ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนามน และที่บริเวณสองข้างถนนสายอำเภอนามน – แยกหนองผ้าอ้อม รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่อำเภอนามนให้มีความร่มรื่น และให้บริเวณสองข้างถนนมีความสวยงาม สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปลูก การบำรุงรักษาป่าไม้ของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินโครงการ Show Case กาฬสินธุ์ - แม่ฮ่องสอนโมเดล

      วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลการดำเนินโครงการ Maehongson : มนต์เสน่ย์แห่งขุนเขา The Vallay Of Charm นำเสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 3 ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,413 รายการ อาทิ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การช่วยสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยอาศัยกลไกประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ การดูแลด้านสุขภาพ การสนับสนุนด้านอาชีพ การอำนวยความยุติธรรม ด้านรายได้ของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานสูงขึ้นโดยสามารถเพิ่มรายได้ให้จังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.12 และด้านการอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยโดยการใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด มีมาตรการกวาดบ้านตนเองโดยการตรวจปัสสาวะในส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ พนักงานขับรถสาธารณะ มีการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นอย่างเข้มข้น การนำผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และการรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model เป็นการบูรณาการ แผนงาน งบประมาณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในลักษณะ One plan เป็นการสานพลัง สร้างการพัฒนา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการปัดกวาด เก็บเศษขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ ดายหญ้า ถอนหญ้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นพร้อมกันจุดเทียน ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สโมสร และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน โครงการอุโมงผันน้ำภูมิพัฒน์ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายเพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวกาฬสินธุ์อันหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวกาฬสินธุ์สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...