จ.กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน

    วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุเทพ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด มีความพร้อมและสามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง โดยประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจกว่า 200 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองเข้าธนาคารเลือด

      วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 และเพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ กว่า 200 นาย ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงิน 226,367.-บาท

    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ศาลาวัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 226,367.-บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และร่วมสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

       เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นมีการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คณะ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงมหกรรมหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018 @ กาฬสินธุ์

    วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018 @ กาฬสินธุ์ "สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ที่บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์(วัดสว่างคงคา) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย ขบวนคานิวัล รถแห่สงกรานต์ไดโนเสาร์ ขบวนพาเหรดไดโนเสาร์ กิจกรรมการแสดง Light & Sound การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย และการเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ การจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งหมดร่วมกันทำท่าเต้นแบบง่ายๆ พร้อมกันทั้งหมดอย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกัน บริเวณหน้าเวทีหลัก จนไปถึงสุดถนนอนรรฆนาค เพื่อเป็นการสร้างกระแสความเป็น "กาฬสินธุ์ถิ่นคนน่ารัก”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

 

      วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้นำข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเจ้าหน้าและรถยนต์สำหรับการขนย้ายวัชพืช และขยะเพื่อนำไปทำลาย สำหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งภานอกศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงานเช่นเดียวกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

     วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีมีข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่นของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และคติธรรมมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...