เมื่อคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานตีกลองเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาและสินค้า OTOP โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงจำนวนมากร่วมชมการแสดงในพิธีเปิดงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยชุดการแสดงที่มีชื่อว่า รุ่งเรืองเมืองกาฬสินธุ์ ถิ่นโปงลาง นางไห สาวภูไท ผ้าไหมแพรวา ร่มเย็นในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โปงลาง นางไห สาวภูไท และผ้าไหมแพรวา ที่ได้นำมาสร้างสรรค์ ให้เกิดความสวยงามและสนุกสนานได้อย่างลงตัวตามแบบฉบับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ใช้นักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ทั้งชายหญิงกว่า 280 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมีสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ประเภทการเกษตร ประเภทประมง ประเภทบริการ ประเภทออมทรัพย์ และประเภทยูเนี่ยน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างร่วมวางพานพุ่ม เข้าร่วมพิธีเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562 และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละประเภท รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นาย กรชวาลวิชณ์ ชัยพีรวัส ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์ นายชวิน ไชยสงคราม นายสัตวแพทย์ 7 หัวหน้าฝ่านอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากุฉินารายณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง และโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ โดยเฉพาะพฤติกรรมและธรรมชาติของงูจงอาง ให้กับชาวบ้านโนนสำราญ ม.5 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และชาวบ้านชาด ม.6 ม.8 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากชาวบ้านพบเห็นงูจงอางจำนวนหลายสิบตัวเลื้อยเข้ามาในหมู่บ้าน และในป่าใกล้กับหมู่บ้าน สาเหตุจากมีผู้นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจนทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลและหวาดผวาจนไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาและเก็บของป่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณผาเสวย ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ และ อบต.ผาเสวย จัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าของหมู่บ้านชุมชนตามแนวป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นการป้องกันหมอกควัน ฝุ่นละอองที่จะเกิดจากไฟป่า ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากไฟป่า การ่วมกันจัดทำแนวกันไฟ พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันไฟป่า นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้การต้อนรับและรายงานสภาพพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาตาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำฝายมีชีวิต กั้นลำห้วยหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองแซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 90 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล