ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะมอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่อำเภอสมเด็จ

     วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน โดยมีนายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวรายงาน พร้อมนำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสมเด็จ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและนโยบายสำคัญรัฐบาลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน

    (30 ตค 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่รางวัลการประกวด "อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอนามน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสมเด็จ รางวัลชมเชย อำเภอคำม่วง และอำเภอยางตลาด นอกจากนี้ได้มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำฝายน้ำล้นลำพะยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    (29 ตค 62) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมไปยังโครงการฝายน้ำล้นลำพะยัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ ฝายน้ำล้นลำพะยังให้แก่เกษตรกร และเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง กุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางไปพบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย "ฮักแพง แบ่งปัน" กลุ่มเกษตรกรทอผ้า กลุ่มเกษตรกรปลูกผักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมาชิกวุฒิสภาแลคณะ พบประชาชนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

   (29 ตค 62) จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดยพลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และคณะวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายฮักแพงแบ่งปันตำบลกุดสิมคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านได้นำข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นข้าวเหนียว ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้รับประทานในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะวุฒิสภาบางท่านบอกว่า เคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยได้รับประทาน แต่พอได้รับประทานแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพดีกลิ่นหอมนุ่ม อร่อย จึงได้ฝากกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง ขอให้รักษาคุณภาพข้าวและมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนราคาในปัจจุบันนี้ ข้าวเหนียวเขาวง อยู่ราคาอยู่ประมาณตันละ 20,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของข้าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เร่งฟื้นฟูลำห้วยกุดแข้ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำชุมชนรอบโรงงานแป้งมันโยนอีเอ็มบอล บำบัดน้ำเสีย และโรงงานเตรียมแผนฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ

     (29 ต.ค.62) ที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยกุดแข้ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ช่วยกันโยนอีเอ็มบอล ลงในลำห้วยกุดแข้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ และบำบัดน้ำเสีย หลังจากมีน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เป็นเหตุให้ปลาตายและต้นข้าวเสียหาย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอก มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง นายดิเรก สกุลโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานโรงงานฯ ร่วมด้วย นอกจากนี้เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ยังได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นสารจุลินทรีย์อีเอ็มลงในลำห้วย เพื่อช่วยในการบำบัดฟื้นฟูอีกทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์ จากเขื่อนลำปาว

   (28 ตค 62) พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ได้ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ตามโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากกลุ่มเกษตรกรผสมผสานแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทำประมงเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มทำนาและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ จากนั้นยังได้เดินทางไปดูงาน การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทาน เกี่ยวกับการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาวขึ้นไปกักเก็บไว้บนอ่างเก็บน้ำที่สูงเพื่อส่งให้เกษตรกรด้วยระบบท่อ จากนั้นก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการประมงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่บริเวณสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็ก และเยาวชนและภาคประชาชน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน

   วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 นำคณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน และภาค ประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...