ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แสดงความเสียใจ น้องกุ๊กไก่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จากกรณีที่นางสาวหัทยา หงส์ชารี หรือน้องกุ๊กไก่ นักเรียนชั้น ม. 6 อายุ 18 ปี ชาวอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที่ 11 กรกฎาคม แพทย์จึงให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก่อนถูกส่งต่อไปรักษา ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม และเสียชีวิตในวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ซึ่งผู้ปกครองของผู้เสียชีวิต ให้ข่าวกับสื่อมวลชน ติดใจกรณี กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลหนองกุงศรี ที่ให้กลับบ้านโดยไม่ให้นอนรักษาตัวทันที่ที่มาโรงพยาบาล ทันทีที่เกิดเหตุ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยกล่าวว่า เรื่องดังกล่าว จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เบื้องต้น ได้มอบหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกระบวนการรักษา ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้โรคไข้เลือดออก ปัจจุบันจะทวีความรุนแรงของโรคมากขึ้น หากมีอาการสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งแรก นำแนวคิด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ

   (15 กค 2562) ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ไปสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ รวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แก้ปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัย

   วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ จิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เส้นทางถนนถีนานนท์ ระหว่างแยกวงเวียนหอย-แยกป่าไม้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 700 เมตร เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบรูณาการสนธนกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่าง ๆ และจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเปิดกิจกรรม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สะอาด เกิดความสวยงามในการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจกาฬสินธุ์ นำรถบดทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เสียงดัง

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ลานหน้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ รถจักรยานยนต์ท่อไอเสียเสียงดัง และที่มีหลักฐานไม่ถูกต้องในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ 23 สถานีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนจะทำการทำลายท่อไอเสียที่ตรวจยึดจากรถ จยย.ที่นำไปดัดแปลงส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนมาโดยตลอด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

งาน AMAZING KALASIN ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์

   นางแบบ นายแบบ กิตติมศักดิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เห็นเดินกันอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ในพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์” ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยความร่วมมือและพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีเปิดวันนี้ มีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ ร่วมงานจัดกิจกรรมเดินแบบแสดง แฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงธุรกิจกล่าวอ้างว่า สคบ. ส่งตัวยาให้ผลิตยาลดความอ้วน

   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้นายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ (สคบ.ส่วนกลาง) พร้อมด้วยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ สคบ.จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก กรณีที่มีหญิงสาวเสียชีวิตเนื่องจากกินยาลดความอ้วนที่ จ.อ่างทอง และผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายยาลดความอ้วนดังกล่าว อยู่ในพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และกล่าวอ้างว่า สคบ.ส่งตัวยาให้ผลิตยาลดความอ้วน และส่งเงินให้เจ้าหน้าที่เดือนละ 20,000 บาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าว  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...