A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์

✳✳Live!!นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 19 มีนาคม 2563

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมหารือ ประเด็นการตรวจราชการ กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 สำรองโลหิตไว้ใช้ยามขาดแคลน
 
   วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอเขาวง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลเขาวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวงและส่วนราชการในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อำเภอดอนจาน เพื่อให้กำลังใจครัวเรือนยากจน
 
      นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนนางสาวเสาร์ บุญนคร หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กลุ่มที่ต้องสงเคราะห์ เนื่องจากพิการแต่กำเนิด อาศัยอยู่บ้านคนเดียวมีพี่สาวที่บ้านอยู่ข้างกันคอยดูแล มีรายได้หลักมาจากเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และพัดลม เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจครัวเรือนยากจน คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับเกณฑ์ประกวดโปงลางปีหน้าสร้างมาตรฐานการเป็นตำนานเมืองแห่งโปงลางอย่างแท้จริง

          ในการประชุมคณะกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีการนำเสนอผลการจัดประกวด วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 63 พรรษา 4 กรกฎาคม 2563 และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลสลากกาดชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ผู้โชคดีจากอำเภอท่าคันโท ถูกรางวัลที่ 1 สลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo สมาร์ทแค็ป
 
   วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สมาร์ทแค็ป มูลค่า 639,000.-บาทให้แก่ นายทองพูน ทอดภักดี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกันสังคมกาฬสินธุ์ จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
 
   วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานประกันสังคม จ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายจ้าง ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในวันนี้ที่จะมีการเปิดการจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมจะเป็นกลไกลสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของราชการให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม ตามโครงการ พ.ม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปัน น้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ครั้งที่ 3 ที่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...