A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม และคดีสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผลจับกุมกลุ่มคดีชีวิตร่างกายและเพศ เกิดเหตุ 11 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 11 ราย, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิด 25 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 25 ราย, คดีฐานความผิด 17 พ.ร.บ. เกิดเหตุ 22 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 19 ราย ของกลางไม้ประดู 43 ท่อน เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง แห 4 ปาก นาฬิกา 40 เรือน, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาได้ 247 ราย ของกลางยาบ้าน 49,707 เม็ด ยาไอซ์ 240.30 กรัม , อาวุธปืน จับกุมผู้ต้องหาได้ 27 ราย ของกลางอาวุธปืน 27 กระบอก และยึดตามตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 รถยนต์ 9 คัน มูลค่า 4,600,000 บาท รถจักยานยนต์ 7 คัน มูลค่า 340,000 บาท เงินสด 83,660 บาท ทองรูปพรรณ 4 บาท มูลค่า 78,000 บาท รวมมูลค่า 5,101,660 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องโถงใต้อาคารเรือนนอนหญิง แดน 8 ซึ่งเป็นแดน ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 360 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 17 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 144 คน โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน 40 คน และโรงเรียนบ้านคำแคน จำนวน 30 คน และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนเทศบาลตำบลกุงเก่า จำนวน 86 คน รวมจำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องมารยาทไทย และศาสนพิธี ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีมีความถูกต้อง ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยที่ดี
   นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในการเปิดการอบรมมารยาทไทย และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย และการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีที่ถูกต้อง ให้กับ ข้าราชการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมารยาทไทย การประพฤติปฏิบัติศาสนพิธี และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดประชานิยม จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักความผูกพัน เคารพเทิดพระคุณแม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีบุตร หลาน และญาติพี่น้องจำนวนมากร่วมพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เย็นวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดดาวธุง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตลาดดาวธุงเริ่มเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การทำตลาดดาวธุงที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมที่ประชาชนจะนิยมมาออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การเสริมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวีรศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงกำเนิดลูกเสือไทย จากสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 933 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติม โดยมี ร.ท. ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมโครงการฯ มีประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรับบริการกว่า 400 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล