A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำ หลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานกาฬสินธุ์และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 88.382 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 17.013 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.25 ขณะที่น้ำในเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 407.60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.59 ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างวิกฤต แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝน แต่จากการคาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนสะสม โดยสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ระบุมีฝนตกเพียงร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ มีเพียง 462.79 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้น จึงขอให้ทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เน้นการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก แบ่งปันและหาจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องได้เร่งหารือ วางแผนการใช้น้ำ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ราษฎรอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมผาเสวยศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในระดับจังหวัด โดยที่ประชุมสรุปได้ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 นี้ ทุกจังหวัดต้องหาสมาชิกให้ได้ 100% ตามที่รัฐบาลกำหนด แต่ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สมาชิกแล้ว 136 % อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ โดยมีอำเภอที่มีหมู่บ้านที่มีสมาชิกเกินกองทุนออม 100 คนขึ้นไป ได้แก่ อำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์และอำเภอหนองกุงศรี 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา รวม 86 หน่วยงาน ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ประกอบด้วย ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นกัลปพฤกษ์และต้นจามจุรี อย่างละ 28 ต้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอกมลาไสย จำนวน 2,000 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณรอบพระธาตุยาคู พร้อมปลูกต้นไม้ ที่โบราณสถานสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนนำวัชพืชออกจากคูน้ำ ตัดหญ้าสองข้างของถนนทางหลวงหมายเลข 214 ตั้งแต่จุดสะพานข้ามลำน้ำปาว จุดสี่แยกไฟแดงหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย และบริเวณสี่แยกหนองแปน ให้มีความสะอาดสวยงาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหนองคูทด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนรินทร์ มีวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในการเสด็จถิ่นทุรกันดาร เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชน และนักเรียน ในตำบลหนองแวง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม และคดีสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผลจับกุมกลุ่มคดีชีวิตร่างกายและเพศ เกิดเหตุ 11 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 11 ราย, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิด 25 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 25 ราย, คดีฐานความผิด 17 พ.ร.บ. เกิดเหตุ 22 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 19 ราย ของกลางไม้ประดู 43 ท่อน เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง แห 4 ปาก นาฬิกา 40 เรือน, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาได้ 247 ราย ของกลางยาบ้าน 49,707 เม็ด ยาไอซ์ 240.30 กรัม , อาวุธปืน จับกุมผู้ต้องหาได้ 27 ราย ของกลางอาวุธปืน 27 กระบอก และยึดตามตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 รถยนต์ 9 คัน มูลค่า 4,600,000 บาท รถจักยานยนต์ 7 คัน มูลค่า 340,000 บาท เงินสด 83,660 บาท ทองรูปพรรณ 4 บาท มูลค่า 78,000 บาท รวมมูลค่า 5,101,660 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...