สคบ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

   เมื่อบ่ายวันนี้ 26 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว กม.620+380 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่างๆ เช่น บริการผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จามโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
     เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สำหรับ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,770 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งจังหวัด 11,953 ไร่
     นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรได้ กำกับดูและทั้งด้านวิชาการ การให้คำแนะนำในการปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาตามที่ผู้รับซื้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่2562

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและ สาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ได้จำลองการเกิดอุบติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียน ชนกับรถโดยสารที่ถนนสายกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยพลเมืองดีแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ชีพ 1669 และได้นำสรรพกำลังออกเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการจังหวัด ในการดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยนำออกมาจากที่เกิดเหตุ มายังสถานที่ปลอดภัย มีการคัดแยก คัดกรอง และนำส่งโรงพยาบาลสนามได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดการด้านจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งภาพรวมของการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุและสาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นกว่าเวลาปกติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ให้ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2561

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ประกอบกิจการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ ราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติ โดยมีผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอทั้ง 18 อำเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 196 คน เข้าร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รณรงค์ "คนรักคลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะชุมชนท่าสินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวปฏิญาณตน แล้วนำผู้ร่วมพิธีเดินรณรงค์ตามเส้นทางเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุืเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงการมีจิตสำนึก จิตสาธารณะช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำลำคลองในพื้นที่ จากนั้นร่วมกันกำจัดขยะ ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ จากแหล่งน้ำสาธารณะชุมชนท่าสินค้าและบริเวณโดยรอบให้เกิดความสะอาด สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

     วันพุธที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยมีประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้ารับ ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชุมพร เชียงราย ตราดนครราชสีมา นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน พะเยา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ราชบุรี เลย สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัยสุรินทร์ อุดรธานี และอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...