A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายงานผลการดำเนินที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม การดำเนินงานการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (23 พ.ค. 2562) ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางเข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ 2562 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธาน โดยต่างมีความสำนึกและปีติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  (23 พ.ค. 2562) จากกรณีราษฎรตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน ร้องขอความช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน จากสาเหตุน้ำประปาขุ่นและไม่ค่อยไหล นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอให้ อบต.หลักเหลี่ยม ประสานงานกับอำเภอ และ ปภ.จังหวัด หาทางแก้ปัญหาเร่งด่วน   สำหรับปัญหาที่พบ นายจันทึก นาสิงห์ทอง ราษฎรบ้านหนองคอนเตรียม ได้เผยว่า น้ำประปาไม่ค่อยไหลบางที่ 4-5 วันค่อยมาทีหนึ่ง สภาพน้ำก็ขุ่น ไม่สามารถใช้อาบได้ และแช่ข้าวเหนียวนึ่งไม่ได้ ต้องใช้น้ำในโอ่งที่เก็บไว้ดื่ม หากไม่รีบแก้ไขเมื่อน้ำโอ่งหมดและฝนไม่ตกคงเดือดร้อนมากขึ้น
  นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ปัญหานี้ทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้นโยบายชัดเจนว่าทุกอำเภอต้องมีศูนย์ช่วยเหลือราษฎรในการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน ในกรณีตำบลหลักเหลี่ยม ให้ทาง อบต. และอำเภอประสานไปยัง สำนักงาน ปภ.ว่าจะแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างไร หากมีแหล่งน้ำอื่นอยู่ใกล้ก็ให้สูบน้ำเข้ามาเติมในการทำประปา หากไม่ได้ก็ให้หาวิธีแจกจ่ายบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนนามนราษฎ์สงเคราะห์ นายสนั่น พงษ์อักษร และนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
    ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้นอกจากการบริการของหน่วยงานต่างๆแล้ว ย้งได้มอบพันธุ์ปลา ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปปล่อยตามหนองสาธารณะ จำนวน 5 หมื่นตัว เหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ประสบความลำบาก จำนวน 60 ชุด บ้านพักเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนแต่เรียนดี จำนวน 35 ทุน มอบทุนกู้ยืมพัฒนาอาชีพคนพิการ จำนวน 7 รายๆละ 40,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 22 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เวทีกลาง พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเป็นการแสดงมหรสพสมโภช ประกอบด้วยการแสดงชุด เฉลิมราชจอมราชา การแสดงชุดเทิดไท้จอมราชันย์ และการแสดงโปงลางเฉลิมพระเกียรติ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ซึ่งงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยจัดการแสดง อาทิ รำถวายพระพร การแสดงวงดนตรีโปงลาง การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ การแสดงหมอลำพื้นบ้าน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ข้าราชการ องค์กรเอกชน เยาวชน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ตามโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นมะหาดต้นไม้ประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเบญจพรรณชนิดต่าง ๆ รวม 1,500 ต้น ในพื้นที่ 8 ไร่ โดยพันธุ์ไม้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันทาสีจราจร ขาว-ดำ , ขาว-แดง ที่บริเวณขอบฟุตบาทและที่บริเวณขอบเกาะกลางถนน ให้เห็นเด่นชัดและสวยงาม รวมทั้งได้ร่วมกันฉีดน้ำล้างถนนและกวาดทำความสะอาดถนนถีนานนท์จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จรวมระยะทาง 1 กิโลเมตรให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า ดายหญ้า บริเวณสวนหย่อมเกาะกลางถนน บริเวณฟุตบาทถนนถีนานนท์ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และสมพระเกียรติ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดความร่มรื่น ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกอำเภอในวันนี้ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณองค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการจัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 มีการประดับธุงกว่า 1,603 ต้น ถือว่าเป็นทะเลธุง และได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...