A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   จังหวัดกาฬสินธุ์ นำนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าคุณธรรม สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   (5 มิ.ย 62) ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำหลักศีล 5 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ที่หอเจ้าบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบุญซำฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ปู่หาญ ศาลปู่กุลาบุญโฮม และปู่บุญตากุดโง้ง ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ขจัดปัดเป่า สิ่งไม่ดีให้สะอาดหมดจด และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป อีกทั้งยังได้มีการกล่าวขอขมาในสิ่งที่กระทำการอันไม่ควร โดยมีผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการ มีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเงินกู้ยืมให้กับคนพิการและผู้ดูแลจำนวน 176 ราย เป็นเงิน 7,000,000 บาทมอบรถสามล้อโยกคนพิการจำนวน 12 คัน มอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 25 ศูนย์ เป็นเงิน 815,600 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ มูลนิธิภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย รอบบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่หมู่เหล่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน ด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...