ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามสถานการณ์วันแรก ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ดำเนินคดีมาตรการ "10 รสขม"แล้วกว่า 3,600 คน

     ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายสนั่น พงษอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์ในช่วงการรณรงค์สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2563 ซึ่งได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ครั้ง และอำเภอนาคู 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด จิตอาสาฯ ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย
   
    (27 ธค 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และ จุดตรวจเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. สาธารณสุข และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ตรวจเป่าแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ และบังคับใช้กฎหมายในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

   (27 ธค 2562) ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอยางตลาดไปใช้บริการจำนวนมาก

   วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบรูณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรใน "โครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใยใส่ใจผู้เดินทาง” ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันรับมอบ น้ำดื่ม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่นำมามอบให้ใน "โครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใยใส่ใจผู้เดินทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนช่วงปีใหม่ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานต่อต้านยาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

    วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติดและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้คำขวัญ "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่"

    ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรี เยาวชนอาสาจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีตำแซ่บ ส้มตำรสเด็ด ไว้บริการด้วย พร้อมบริการอื่น ๆ เช่น ผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...