ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ สั่งระดมตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยนาข้าว หลังขาดน้ำฝนทิ้งช่วง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งเติมน้ำเข้านาข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ หลังประสบปัญหาต้นข้าวขาดน้ำนาน  
     จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงและแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีของเกษตรที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำของระบบชลประทานและนอกเขตชลประทาน หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาต้นข้าวแห้งเฉา เนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งให้การช่วยเหลือ
     ล่าสุดนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำปาวส่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง กว่า 1 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายคลองระบบส่งน้ำของชลประทาน โดยเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ สนับสนุนงบประมาณค่าน้ำมันดำเนินการสูบจนกว่าสถานการณ์จะมีฝนตกลงมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว ปลายี่สก 50,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 68 ตัว ลงแหล่งน้ำสาธารณะหนองเรือ เนื้อที่ 230 ไร่ บ้านข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ำในชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ตะเคียน พยุง และประดู่ จำนวน 910 ต้น ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองเรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติฯ

   วันที่ 26 ก.ค. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28    กรกฎาคม 2562  ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุยาคู ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562
    (25 กรกฎาคม 2562)ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING”เฉลิมพระเกียรติ

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่สวนสาธารณะอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ตำบลบัวขาว ตำบลกุดค้าว ตำบลจุมจัง และตำบลกุดหว้า รวมจำนวน 5 ราย โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองบัวขาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ ชมรม อสม. และชมรมออกกำลังกายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่ จ.กาฬสินธุ์

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งในปีที่ 2561 ที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายในพื้นที่อำเภอยางตลาด และจากข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในปัจจุบันมีจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 181,732 ตัว โดยเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ 3,046 ตัว และ แมวไม่มีเจ้าของ 2,390 ตัว ขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังรณรงค์ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอห้วยผึ้ง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่บ้านหนองสามขา บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอห้วยผึ้ง 300 คน ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตัดหญ้า และเก็บขยะ บริเวณหนองสามขา บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้หนองสามขา มีความสะอาด สามารถรองรับน้ำฝนได้ในฤดูการการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความรักความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 15 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนคำไฮวิทยา โรงเรียนหอไตรราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา รวมจำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...