A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

อ.สหัสขันธ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “มีแล้วแบ่งปันช่วยผู้ป่วยติดเตียง”

   "มีแล้วแบ่งปัน” อำเภอสหัสขันธ์ มอบสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องครัว ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

    (3 มิ.ย.63) ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสยร่วมกับหน่วยงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    วันที่ 3 มิย. 63 ที่หนองน้ำปราการ หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อยโนนรัง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า พ่อค้า ประชาชน เพื่อให้ประชนชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี มีแล้วแบ่งปัน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณลานประกอบพิธี หนองพลสีแดง บ้านห้วยเตยคำ หมู่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ หลวงพ่อองค์ดำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 มีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ New Normal เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติ เริ่ม 1 มิถุนายน เป็นต้นไป พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

     ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังในเรือนจำ ฯ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากไม่ได้มีการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมมานานถึง 2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันที่ 2 ของการเปิดให้เยี่ยม มีญาติของผู้ต้องขังเดินทาง เข้ารับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามขั้นตอนแบบปกติใหม่ หรือ New Normal ของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสะพานเทพสุดา

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา อำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างถนน บริเวณสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ หรือเรียกกันว่าสะพานสองแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน และให้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...