A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

แถลงสถานการณ์ประจำวัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วย 2 คน ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคสะสม 56 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 48 คน รอผล 6 คน

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

   วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น บริเวณกระจก ราวบันได ลิฟท์ ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์สนับสนุนให้จังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำไปสกัดเป็นแอลกอฮอล์ 70% แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการ นำไปเช็ดฆ่าเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมโควิด-19 กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(civid-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง

    วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ และห้างแมคโคร สาขากาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563   

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์

Live!! นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25 มีนาคม 2563

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์

Live!! นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2563

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...