A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผลสำเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีอาชีพมีงานทำและได้พัฒนาบ้านเกิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขับเคลื่อน เพื่อพัฒนางานตามแนวพระราชดำริร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ
          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวบรรยายสรุปในโอกาสที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่มีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ เป็นที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน "ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ" ณ ฝายทดน้ำห้วยปอ บ้านบัวสามัคคี ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต Covid-19 ทำให้คนตกงาน เกษตรกรมีหนี้สินนอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำทรุดโทรม มูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงได้ริเริ่มโครงการ โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของ Covid-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

   ที่โรงเรียนด่านใต้วิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ( 4 กรกฎาคม 2563 )

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าชมจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดโดยการให้เข้าชมภายในอาคารเป็นรอบ รอบละ 100 คน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยในการเปิดพิพิธภัณฑ์สิรินธรในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พิพิธภัณฑ์สิรินธรเตรียมจัดระบบการเข้าชมแบบ New Normal และผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ร่วมกันสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอสมเด็จ ย้ำเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
    นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนาโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองสระพัง อำเภอคำม่วง ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
 
    (2 กรกฎาคม 2563 ) ที่บ้านเลขที่ 63 หมูที่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงกวินดา โมระสาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดันเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ บ้านมอดินแดง อำเภอเมือง ปลูกหญ้าสร้างรายได้ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่อำเภอกมลาไสย

   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยช่วงเช้าพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายที่บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งที่นี่มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ โดยอาศัยน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมัน ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งมีไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารของหญ้า ปล่อยใส่แปลงหญ้าทำให้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดี โดยกลุ่มผู้ปลูกหญ้านอกจากจะจำหน่าย ท่อนพันธุ์หญ้าที่แปลงปลูก ริมถนนข้างทางแล้ว ยังมีการจำหน่ายทางออนไลน์ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2563 ให้กับเยาวชน จำนวน 8 ทุน ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงิน 10 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยก่อนการประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์(กฟภ.) ได้มอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงาน คปภ.เชิญชวนเกษตรกรจัดทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง แบ่งเบาภาระความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด
     นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers ) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำ ปี 2563 ซึ่งสำนักงาน คปภ. จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อันจะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...