จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม

   วันที่ 7 มกราคม 2563 คนพิการ ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 700 คน ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ภายใต้แนวทาง "การมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ 2030" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สวมผ้าไทย ชุดพื้นเมือง หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ห่ออาหารมารับประทานร่วมกันช่วงพักกลางวัน รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย

  ในช่วงพักกลางวัน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์ อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ. พรชัย มาหลิน รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกหน่วยงาน ทั้งที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานภายนอก ต่างสวมใส่ผ้าไทย ชุดพื้นเมือง เดินหิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ที่บรรจุอาหารจากบ้านมาร่วมรับประทาน ในช่วงพักกลางวัน ร่วมกันที่อาคารศูนย์อาหาร หลังศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแถลงข่าวเพื่อสรุปข้อมูลปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 20 ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 80 รองลงมาคือรถเก๋งและรถกระบะ ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง ร้อยละ 83.78 และ 16.67 ตามลำดับ ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 302,290 คัน มีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีรวม 28,980 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

   นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลนาจาน เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยเยี่ยมยามถามไถ่ และมอบเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม เพื่อให้กำลังใจที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน รวม 33 จุด ตรวจ ใน 18 อำเภอ และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน รวม 1,230 จุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรถเสริม 19 คันต่อวัน แก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาฯ ส่งผู้โดยสารเดินทางกลับ หลังหยุดยาวปีใหม่

    (1 ม.ค. 63) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้โดยสารที่เตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นการส่งมอบความสุข เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 5 ของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเดินทางกลับ

    (1 ม.ค 63) เข้าสู่วันที่ 5 ของการรณรงค์ สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ18 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมทั้งนี้สถิติสะสม 5 วัน (27 – 31 ธ.ค. 62 )เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 219,508 คัน ดำเนินคดี 21,916 คน ตรวจยึดรถที่กระทำความผิดข้อหาเมาสุราขณะขับรถ จำนวน 500 คัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวกาฬสินธุ์จำนวนมาก ร่วมทำบุตรตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จาก 9 วัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวและพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ททท. จับมือ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แสดงพลุอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ในชื่อชุด แสงทองส่องฟ้า ตระการตาเมืองกาฬสินธุ์ พร้อม เดิน ชิม ช๊อบ เที่ยว การออกร้านค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ในงานAmazing Thailand Countdown 2020 @ KALASIN

    (31 ธ.ค. 2562) นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2020 @ KALASIN ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล