A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์" เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น คงอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการและวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวบรวมข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
    (10 ก.ค.63)ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 7 นายพีระเพชร ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 10 นางบุญรื่น ศรีธเรศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายนิรมิต สุจารี กรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นการมาติดตามและศึกษาดูงาน เรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก "ที่ดิน" เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563
          ที่ศาลาการเปรียญ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผลสำเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีอาชีพมีงานทำและได้พัฒนาบ้านเกิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขับเคลื่อน เพื่อพัฒนางานตามแนวพระราชดำริร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ
          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวบรรยายสรุปในโอกาสที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่มีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ เป็นที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน "ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ" ณ ฝายทดน้ำห้วยปอ บ้านบัวสามัคคี ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต Covid-19 ทำให้คนตกงาน เกษตรกรมีหนี้สินนอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำทรุดโทรม มูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงได้ริเริ่มโครงการ โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของ Covid-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

   ที่โรงเรียนด่านใต้วิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ( 4 กรกฎาคม 2563 )

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าชมจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดโดยการให้เข้าชมภายในอาคารเป็นรอบ รอบละ 100 คน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยในการเปิดพิพิธภัณฑ์สิรินธรในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พิพิธภัณฑ์สิรินธรเตรียมจัดระบบการเข้าชมแบบ New Normal และผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ร่วมกันสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอสมเด็จ ย้ำเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
    นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...