จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

  
     วันที่ 5 มกราคมม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่ห้องผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชาชนยกประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเกษตรกรเป็นหนี้โรงงาน จำนวนกว่า 2000 ราย หนี้สินกว่า 500 ล้านบาท  โดยหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล 2 แห่งคือ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลอีสาน เพื่อหาแนวทางลดภาระหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรในอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอหนองกุงศรี มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นหนี้โรงงานน้ำตาลมากที่สุด  สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน หารือแนวทางลดภาระหนี้สินของผู้ปลูกอ้อยคือ ขอให้ทางโรงงานน้ำตาลหาทางปรับจ่ายเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้น นอกจากนี้ขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อปุ๋ย ซื้อยา ลงมาเป็นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ทางโรงงานน้ำตาลจะขอไปพิจารณาต่อไป การหาแนวทางลดภาระหนี้สินของประชาชนเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญที่ว่า คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครใว้เบื่องหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี่เนสโมเดล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ที่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการช่วยเหลือ นางจ่อย มาตรแสน เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   
      ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า วันที่เจ็ดของการรณรงค์ฯ ( วันที่ 3 มกราคม 2561 ) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 5 ราย หญิง 4 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอ สหัสขันธ์ และอำเภอเขาวง สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนผลการตรวจยึดรถตามมาตรการ เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามนโยบาย คสช. ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน จักรยานยนต์ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 4 คัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

    เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2561 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีประชาชนผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน วัยรุ่น จำนวนมากร่วมสวดมนต์ข้ามปี จากนั้นเวลา 00.01 น. วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

   

    วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จ.กาฬสินธุ์ เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี”

  
       วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ถนนสหัสขันธ์ไดโนโรด ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน พื้นที่ การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP เลือกซื้อของฝากปีใหม่ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติแก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม จำนวน 16 แห่ง

เนื้อหาอื่นๆ...