ป.ป.ช.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริต

    วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและการตรวจ สอบทรัพย์สิน และบรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย นิติกร และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน มีความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ กฎหมายฮั้ว การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ ๒๐๒๐"

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ 2020" เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้ดีขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561

   วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จำนวน 66 คนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองเลือดไว้ให้มากที่สุด ป้องกันไม่ให้มีการขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วยกรณีต่าง ๆ โดยผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิต ดังนี้ วันที่ 19 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง , วันที่ 21 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , 26 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด และวันที่ 28 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย หรือร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการปฏิบัติงานตาม ยุทธการฟ้าแดดสงยาง มาตรการกวาดบ้านตัวเอง กาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้า หรือ Morning Brief เพื่อเสวนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยประเด็นที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปมติ ครม.ประจำสัปดาห์ การนำเสนอผลงานและกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งผลการปฏิบัติงาน กาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 ตามยุทธการฟ้าแดดสงยางมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบปัสสาวะสีม่วงในเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 101 คน และได้สั่งการให้ออก และหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

รพ.ยางตลาด ลงนาม MOU ซื้อขายข้าวปลอดสารพิษจากเกษตรกร มุ่งสู่ "โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย" พร้อมเปิดตลาดสีเขียว Green Market ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานพิธีเปิดตลาดสีเขียว Green Market ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายข้าวสารปลอด สารพิษจากเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลยางตลาด กับผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้การบริหารจัดการอาหารของโรงพยาบาลยางตลาด มีความสะอาด ปลอดภัย จากสารพิษ สารปนเปื้อนต่อตัวผู้ป่วย ประชาชนที่มาใช้บริการ อันจะนำไปสู่ "โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกท่อและทางระบายน้ำ เพื่อลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านกลไกล ประชารัฐ ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครข้างหลัง ซึ่งบูรณาการกำลังจากข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร พร้อมด้วยจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กว่า 600 คน รวมพลังกำจัดขยะ วัชพืช ลอกท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และทำความสะอาดบริเวณทางเท้า  ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงเพื่อลดการเกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล