รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect ที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัด และคณะให้การต้อนรับ
 สำหรับเป้าหมายของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect คือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผาสุกและพอเพียง เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพที่ดีที่สุจริตตามที่ตนเองชอบ เป็นคนดีของสังคมไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสู่เป้าหมายให้เป็นคนใฝ่กตัญญู รู้คุณแผ่นดิน รักถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2560-2561

 วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับครู นักเรียน โรงเรียนร่องคำ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2560-2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ได้มอบโล่การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการจัดการปฐมวัย, โรงเรียนที่รับเกียรติบัตรระดับทอง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมจัดงาน "ตามรอยไดโนเสาร์...ตลุยแดนอีสาน"

          วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเตรียมการจัดงาน "ตามรอยไดโนเสาร์....ตะลุยแดนอีสาน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้แนวคิด "ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กันยายน-14 ตุลาคม 2561 ทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ขึ้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ ภูกู้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

   วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- 5 กันยายน 2561 ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นับว่าการทำงานบรรลุเป้าหมาย ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการป้องกันปัญหา ทางด้านหน่วยปราบปรามเข้าปฏิบัติการป้องปรามได้ผลดี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน “ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D)
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดขึ้น โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดดเด่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D) โดยอาศัยการอ่านข้อมูลผ่าน AR การ์ด จำนวน 109 แหล่งท่องเที่ยว ใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโปสเตอร์และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ได้บนอุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิด ตลาดต้องชม บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
          ตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีเปิด โดยตลาดต้องชมแห่งนี้อยู่ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นเนื่องจากบ้านโพนเป็น หมู่บ้านชาวผู้ไทย และมีชื่อเสียงเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้เปิดตลาดต้องชมแห่งนี้ขึ้นมา เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน นอกจากผ้าแพรวาแล้วยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส ปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งเที่ยงตรง เพื่อหวังว่าคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล