จ.กาฬสินธุ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

       

       วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ สามเณรร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมี   หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก        

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลทางหลวง ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุและรถยนต์ขัดข้อง

  
       เมื่อบ่ายวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว กม.620+380 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่างๆ เช่น บริการผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนกระตุ้นเกิดการสร้างรายได้แก้ไขความยากจน

     

      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนแก่คณะทำงาน เพื่อนำไปสู่การให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 448 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 466 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้        

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

       
      วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ลานจอดรถสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ พร้อมเดินหน้าลุยแก้ไขปัญหาความยากจน

  
       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

  
       วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          ตลอดระยะเวลา 15 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่น และเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีผลงานอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 จำนวน 2 ชมรม คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 221,617 คน คิดเป็น 93.5% มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 2,390 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE